Rodzice samotnie wychowujący dziecko czyli:

panna, kawaler, wdowa,
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem

(art. 3, pkt. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych)

ma prawo do pobierania specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Przysługuje on osobom samotnie wychowującym dziecko (matce lub ojcu, opiekunowifaktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka), jeżeli niezostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka oddrugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zrodziców zostało oddalone.

Dodatek ten wynosi  170 zł na jedno dziecko/ miesięcznie; nie więcej niż 340 zł . Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne wówczas dodatek jest powiększany o 80 zł, do kwoty 250 zł na dziecko, nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci.
Należy pamiętać, że dodatek ten przysługuje również osobom pełnoletnim , w przypadku nauki w szkole  lub szkole wyższej, jeżeli osoba ta nie ukończyła 24 lat, a jej  rodzice nie żyją.Podstawa prawna: art. 11 a ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Jedna myśl nt. „Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka”

  1. Agnieszka napisał(a):

    A na przykład wdowa jako samotny rodzic otrzymujący dodatek z tyt.samotnego wychowywania dzieci, wchodzi w nowy związek małżeński to czy nadal będzie otrzymywała ten dodatek?
    Agnieszka ostatnio napisałSejmowe prace nad nowelizacją ustawy żłobkowej

Dodaj komentarz