Podobno tylko około 6 % ojców uprawnionych do pójścia na tzw. urlop ojcowski, zwany popularnie „tacierzyńskim” skorzystało z przysługującego im prawa i przez tydzień opiekowało się swoimi pociechami.

Ojcowie – pracownicy mają rok od daty narodzin dziecka na to by na taki urlop pójść.

W praktyce zatem w styczniu 2011 r. z urlopu tego będą mogli się jeszcze cieszyć ojcowie dzieci narodzonych najpóźniej w styczniu 2010 r.

Jeżeli tata nie wykorzysta urlopu przed pierwszymi urodzinami swojej pociechy urlop niestety przepadnie.

A co gdy dziecko urodzi się w 2011 roku?

Ojcowie dzieci urodzonych w przyszłym roku będą mogli wybrać, kiedy pójść na swój urlop. Jeżeli poczekają do 2012 r. mają szansę swój urlop wydłużyć nawet o dodatkowy tydzień!

Od 2012 roku wydłuża się bowiem wymiar urlopu ojcowskiego z tygodnia do dwóch tygodni. Z tak długiego urlopu będą mogli skorzystać ojcowie  dzieci urodzonych po 9 stycznia 2011 r.
Warto zatem przemyśleć i zaplanować datę urlopu ojcowskiego.
Być może jego wydłużenie zachęci ojców do spędzenia czasu z własnymi dziećmi.

A w najbliższym czasie wpis o tacierzyńskim dla ojca bliźniąt – należy się tydzień, czy dwa.

Od stycznia 2010 r. obowiązują nowe przepisy o dodatkowych urlopach: macierzyńskim oraz ojcowskim.

Pracownicy (urlop macierzyński jest przywilejem osób zatrudnionych na umowę o pracę; mamy prowadzące działalność gospodarczą prawa do tego urlopu nie mają) w przyszłym 2011 roku będą mieli prawo do dodatkowego urlopu wynoszącego:

A zatem urlopy macierzyńskie w nadchodzącym roku pozostają bez zmian.

Nie zanosi się na zmiany w przepisach dotyczących zasiłku macierzyńskiego, więc nadal biznesmamy będą miały szanse na tzw. „wysoki” zasiłek macierzyński, o którym wielokrotnie pisałam na tym blogu.

Nowością będą natomiast obowiązujące od kwietnia 2010 r. standardy porodowe, o których pisałam na blogu Medyczne Prawo

Świąt prawdziwie świątecznych,
Ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
Jaśniejących pierwszą gwiazdką,
Co daje nadzieję na następny rok.
Wszystkim Przyjaciołom, Klientom 
i Czytelnikom bloga
Temida Jest Kobietą
życzę 
Wesołych Świąt

W październikowym wpisie in vitro – problem refundacji przedstawiałam główne projekty ustaw, nad którymi mieli pracować posłowie.

Dwudziestego  października odbyła się „wielka debata”, wszystkie media nadawały relacje, pisały komentarze.

Minęły dwa miesiące.

Przyszła zima i prace…….. zamroziło.

Projektami zajmują się posłowie z Komisji Zdrowia pracujący w specjalnej podkomisji.

Jeżeli stanowisko w Komisji  nie zostanie wypracowane do końca marca przyszłego roku, to uchwalenie ustawy o in vitro w tej kadencji sejmu będzie raczej niemożliwe. Posłowie opozycji obawiają się, że w przyszłym sejmie prace będzie trzeba zaczynać od początku. A rodzice starający się tą metodą o potomstwo nadal będą żyli w próżni.

Więcej o sprawie można przeczytać na onecie.

 

Dzisiaj odsyłacz do wpisu na moim drugim blogu – Medyczne Prawo.
Zamieściłam na nim wpis dotyczący kwestii odpłatności za znieczulenie zewnątrzoponowe na tzw. życzenie pacjentki.
Wpis nosi tytuł –Znieczulenie przy porodzie – płatne czy nie?

Na Medyczne Prawo warto również zajrzeć z innego powodu – blog ten bierze udział w konkursie na Blog Roku 2010 w kategorii Profesjonalne.

 

W sierpniu pisałam, że wybory samorządowe odbędą się bez parytetów. Prace nad ustawą wreszcie się skończyły.

W dniu 3 grudnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i   sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie ze zmianami obecnie na listach musi się znaleźć minimum 35% kobiet kandydatów oraz minimum 35% mężczyzn kandydatów.

Ustawa została już też uchwalona przez Senat, który wprowadził do niej drobną poprawkę mówiącą o listach trzyosobowych. W takim wypadku na liście musi być co najmniej jedna kobieta lub co najmniej jeden mężczyzna.

fot.sxc.hu

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 33 pkt. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Pensja jest wierzytelnością tylko do momentu jej wypłaty.
Natomiast do majątku wspólnego małżonków należą:

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (art. 31§ 2. pkt. 2 krio).

A zatem do chwili wypłaty pensja jest składnikiem majątku osobistego, po wypłacie wchodzi już do majątku wspólnego małżonków.

Co trzeba zrobić aby pensja była wyłącznie składnikiem majątku osobistego?

Małżonkowie lub przyszli małżonkowie mogą np. zawrzeć umowę majątkową w formie aktu notarialnego. W umowie można wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć (np. wyłączyć z majątku wspólnego składnik w postaci pobranych pensji) bądź ustanowić rozdzielność majątkową (art. 47 krio).

Wiele kobiet otwiera swoją działalność gospodarczą przy wsparciu środków unijnych bądź przyznawanych przez urzędy pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Często zdarza się, że wsparcie udzielone jest pod warunkiem prowadzenia założonej działalności przynajmniej przez rok od daty zawarcia umowy dofinansowania.

I tu wiele mam ma problem – nie wiedzą czy np. okres pobierania zasiłku macierzyńskiego bądź przebywania na zwolnieniu lekarskim zalicza się do czasu prowadzenia działalności.

Otóż drogie Panie – póki działalności nie wyrejestrujecie z ewidencji działalności gospodarczej – będziecie spełniały powyższy wymóg.
Co więcej – pobierając zasiłek macierzyński możecie bez przeszkód tę działalność prowadzić.

Większą ochronę bezrobotnych kobiet, które są w ciąży zagwarantuje znowelizowana przez Sejm w dniu 3 grudnia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa obecnie trafiła do Senatu.

Zgodnie z nowymi zapisami:

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, (…), z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, za wyjątkiem kilku przepisów mających inny termin wejścia w życie.
Więcej o nowelizacji ustawy można przeczytać np. tu

 

Jakiś czas temu w poście Rozwód – w Polsce czy zagranicą wspomniałam o sposobach rozwodów transgranicznych.

Ostatnio jedna z moich klientek (mieszkająca w Anglii) przed podjęciem decyzji, gdzie przeprowadzić rozwód (Polska, Anglia) poprosiła mnie o ocenę, gdzie procedura będzie prostsza.
Postanowiłam więc przybliżyć Czytelnikom bloga podstawy orzeczenia rozwodu w Anglii oraz w naszym kraju.
  1. Anglia (też Walia)
Sąd orzecze rozwód w przypadku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Aby udowodnić trwały rozkład należy udowodnić, że:
  • współmałżonek zdradził (cudzołóstwo) i w związku z tym powód uznał dalsze wspólne mieszkanie za niemożliwe
  • współmałżonek zachowuje się niedorzecznie (unreasonable behaviour)
  • porzucenie przez współmałżonka (dezercja) na okres przynajmniej 2 lat przed wniesieniem pozwu rozwodowego
  • separacja stron trwająca 2 lata przed wniesieniem pozwu (za zgodą drugiego małżonka) lub 5 lat ( w tym przypadku zgoda nie jest już wymagana)
Co ważne na powyższe fakty nie można się powoływać jeżeli para mieszka ze sobą po upływie pół roku od zdrady czy niedorzecznego zachowania współmałżonka.
Ponadto para nie będzie mogła twierdzić, że jest w separacji  przez okres 2 czy 5 lat jeżeli w tym czasie małżonkowie wrócili do siebie na sześciomiesięczny okres.
Pozew rozwodowy można wnieść dopiero po upływie roku od daty ślubu.

2. Polska
W naszym kraju sąd orzeka rozwód jeżeli stwierdzi, że między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego tj. jeżeli między małżonkami ustała więź ekonomiczna, psychiczna (uczuciowa) oraz fizyczna.
Nie ma też ograniczeń czasowych co do wniesienia pozwu, co do czasu trwania separacji (małżonkowie nie muszą być w separacji sądowej, często żyją pod jednym dachem, w separacji faktycznej).
Sąd polski nie udzieli rozwodu jeżeli:

żąda go małżonek wyłącznie winny  rozkładu pożycia (druga strona musi się na rozwód zgodzić)
w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków
z innych przyczyn orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Podsumowując – małżonkowie mieszkający na Wyspach często szybciej mogą rozwieść się…. w Polsce.
Nie muszą bowiem czekać na upływ roku od daty ślubu, czy dwóch lat od wyprowadzenia się jednego z nich. Liczy się nie tylko czas ( małżonkowie bezdzietni często uzyskują rozwód na pierwszej rozprawie), ale również znajomość polskiej procedury, czy nawet koszt obsługi prawnej przez pełnomocnika.

 

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!