Tak ma być oczywiście w przyszłości.

Obecnie przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla osób dobrowolnie ubezpieczonych (np. prowadzących działalność gospodarczą) są bardzo restrykcyjne. Wystarczy, że opłacimy składkę jeden dzień po terminie i już tracimy ciągłość ubezpieczenia. Tylko w uzasadnionych przypadkach ZUS, na wniosek ubezpieczonego może zgodzić się na opłacenie składki po upływie terminu.

Ministerstwo Gospodarki zamierza ograniczać bariery administracyjne i obowiązki informacyjne obywateli oraz przedsiębiorców i przygotowało projekt założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Projekt zakłada rezygnację z instytucji ustawania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i chorobowego na skutek nieopłacenia w terminie
składek (wykreślenie art. 14 ust. 2 pkt. 2).

W przypadku niezapłacenia składki w terminie byłby one dochodzone przymusowo, a do czasu ich uregulowania ZUS mógłby wstrzymać wypłatę należnego świadczenia np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.

Nie wiesz jak wypełniać prawidłowo dokumenty ZUS – zapisz się i pobierz za darmo wypełnione wzory formularzy

One thought on “Nieterminowa zapłata składki chorobowej nie pozbawi ubezpieczenia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge