W dzisiejszym wydaniu Gazety ukazał się bardzo ciekawy artykuł dotyczący ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Autorka tekstu w oparciu o opinie osób związanych z opieką nad małymi dziećmi przygotowała podsumowanie – jak wygląda sytuacja po pół roku obowiązywania ustawy.

Wszystkich zainteresowanych także moim zdaniem na temat funkcjonowania nowych przepisów odsyłam do artykułu Niania działa, żłobek nie.

Warto przeczytać.

Niemal rok temu na tym blogu zamieściłam wpis Zasiłek i urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Dzisiaj postanowiłam się zająć kwestią zasiłku pogrzebowego. Powodem jest nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ułatwiająca pochówek dzieci martwo urodzonych. Więcej na ten temat przeczytasz na moim drugim blogu MedycznePrawo.pl

Rodzice dziecka martwo urodzonego powinni otrzymać następujące dokumenty:

1.       Kartę zgonu – wystawianą na podstawie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wydawaną przez lekarza.  Jest niezbędna do pochówku dziecka na cmentarzu. Od 14.10.2011 r. karta nie musi zawierać adnotacji USC o zarejestrowaniu zgonu w księgach stanu cywilnego, aby możliwy był pochówek.

2.      Akt urodzenia – z adnotacją „urodzenie martwe”. Zgłoszenia dokonuje się w ciągu 3 dni na specjalnym formularzu. USC wydaje akt urodzenia będący jednocześnie aktem zgonu. Na podstawie tego dokumentu ZUS wypłaci zasiłek pogrzebowy ( po spełnieniu pozostałych wymagań) oraz zasiłek macierzyński matce, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym (po spełnieniu pozostałych wymagań).

Jeżeli dziecko urodziło się przed 22 tygodniem ciąży (czyli było to poronienie) wiele zależy od lekarza i szpitala, którzy niechętnie wystawiają zgłoszenie.  Gdy rodzice otrzymają akt urodzenia-akt zgonu i dochowają pochówku – mogą wystąpić o zasiłek pogrzebowy obecnie wypłacany w kwocie 4.000 zł.

Więcej na ten temat przeczytasz w Rzeczpospolitej.

W dniach 02-03 grudnia 2011 r. w Warszawie odbędzie się VII Ogólnopolski Kongres dla Dyrektorów i Nauczycieli Przedszkoli.

Drugiego dnia kongresu dla jego uczestników poprowadzę specjalny warsztat poświęcony organizacji opieki nad dziećmi w świetle ustawy „żłobkowej”.

Warsztat jest odpowiedzią na zapotrzebowanie jakie zgłaszają prowadzący przedszkola i chcący poszerzyć swoją ofertę o żłobek lub klub dziecięcy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy tutaj.

Do zobaczenia :-)

…….w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

Okazuje się, że mamy boom na legalne zatrudnienie niani, co mnie bardzo cieszy.

O powyższym fakcie pisze dziś właśnie Rzeczpospolita w artykule Legalne umowy dla niań  oraz Opiekunka łatwiej rozliczy się z fiskusem,w których znalazło się kilka słów mojego komentarza.

Zapraszam do lektury.

Jeżeli nie wiesz jak  przygotować umowę z nianią zajrzyj tutaj.

 

Dzisiaj wpis mający pomóc nianiom zatrudnionym na podstawie umowy uaktywniającej (zainteresowanych umową odsyłam do tego wpisu).

Każda niania wie, że umowa uaktywniająca jest dla niej korzystną formą zatrudnienia bo będzie ubezpieczona. Od dochodu trzeba jednak odprowadzić podatek.

Umowa uaktywniająca jest rodzajem umowy zlecenia i to przepisy kodeksu cywilnego o tej umowie stosujemy. Uzyskany przychód jest tzw. przychodem z innych źródeł, a otrzymywane wynagrodzenie nie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Niania zatem nie musi co miesiąc płacić zaliczek na podatek dochodowy. Ma zaś obowiązek rozliczenia przychodu w zeznaniu podatkowym PIT 36  za rok podatkowy, w którym te przychody osiągnęła.

Oznacza to, że ewentualny  podatek dochodowy z tytułu legalnego zatrudniania niania zapłaci składając zeznanie roczne – za 2011 r. – do 30.04.2012.

Więcej na ten temat można przeczytać w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

 

Postanowiliście Państwo zatrudnić nianię na podstawie umowy uaktywniającej, znaleźliście odpowiednią osobę, uzgodniliście szczegóły i podpisaliście umowę.

Co teraz?

Kolejnym etapem jest zgłoszenie legalnie zatrudnionej niani do ubezpieczeń społecznych.

Gazety straszą, że trzeba wypełnić sporo formularzy. Fakt, ale cześć wypełnia się tylko raz i ma się spokój na cały okres trwania umowy uaktywniającej.

Z wpisu Niania – składki na ubezpieczenie społeczne dowiecie się jakie kody zgłoszenia do ubezpieczeń należy zastosować.

Następnie rodzic musi się zgłosić do ZUS jako płatnik składek. Służy do tego formularz ZUS ZFA.

Należy również zgłosić nianię jako osobę ubezpieczoną. Jeżeli opiekunka posiada już ubezpieczenie z innego tytułu – zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZZA. W przypadku gdy umowa uaktywniająca jest jedynym tytułem podlegania ubezpieczeniom zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA.

Kolejne dokumenty to ZUS DRA i ZUS RCA. Jeżeli wynagrodzenie niani nie będzie wyższe niż pensja minimalna dokumenty te należy złożyć tylko raz.

Jeżeli niania zostanie objęta również ubezpieczeniem chorobowym, to w przypadku przebywania niani na zwolnieniu lekarskim i pobieraniu zasiłku chorobowego – w tym celu należy złożyć ZUS RSA + ZUS DRA i ZUS RCA.

Jeżeli nie wiesz jak zgłosić nianię do ZUS lub jak wypełnić formularze i potrzebujesz porady – napisz do mnie używając poniższego formularza:

[contact_form]

Wiele osób posiadających małe dzieci słyszało o tym, że od kilku dni legalnie zatrudnienie niani jest możliwe, a składki za taką zatrudnioną przez rodziców osobę odprowadzi Państwo.

W związku z tym tematem na blogu bardzo popularne stały się wpisy dotyczące niani oraz umowy uaktywniającej, bowiem wieli Czytelników szuka konkretnych informacji – co i jak należy załatwić, aby można legalnie zatrudnić nianię zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Jeżeli zastanawiasz się, czy w Twoim wypadku podpisanie umowy uaktywniającej z nową nianią (albo z Tą, która już opiekuje się Twoim dzieckiem) może być korzystne zajrzyj do wpisu Niania – czy warto będzie podpisać umowę uaktywniającą? Być może przyda Ci się również specjalna „mapa myśli” związana z  legalnym zatrudnieniem niani. Dzisiaj wpis – dotyczący umowy uaktywniającej – mającej charakter umowy zlecenia. Podpisanie tej umowy jest niezbędne, aby naszą nianię można było zgłosić do ZUS. Pamiętaj – umowę należy zawrzeć w formie pisemnej! Poniżej wzór umowy uaktywniającej.

  1. {WSTĘP}

Ustawa precyzuje, że umowa uaktywniająca musi określać strony umowy.

Standardowo też podajemy adresy stron podpisujących umowę. Jeżeli chcesz możesz podać telefony stron służące do kontaktu (nie jest to jednak konieczne).

Możesz zapisać ten fragment np. w taki sposób:

UMOWA UAKTYWNIAJĄCA

W dniu……………………………….….……….. w………………………………………………(data)  (miejscowość)

Pomiędzy:

1………………………………………………………………………………………….zamieszkałym/zamieszkałą   (imię i nazwisko rodzica)

……………………………………………………………..………………………………………………………………………. (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………….(np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym……………………………………………………………………………………………………………………….

2.         ……………………………….………………………………………………..zamieszkałym/zamieszkałą  (imię i nazwisko rodzica)

………………………………………………………………………………………………………………………………………  (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………………… (np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym………………………………………………………….……………………………………………………………

Zwanych w dalszej części umowy Rodzicami lub Zleceniodawcami

A

Panem/Panią*……………………………………………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą* (imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………………………… (np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym…………………………………………………………………………………….…………………………………

zwanym/zwaną dalej Nianią lub Zleceniobiorcą

Została zawarta umowa następującej treści:

*niepotrzebne skreślić

2. {CEL I PRZEDMIOT UMOWY }

Tutaj należy określić dlaczego i w jakim celu umowa uaktywniająca z nianią jest zawierana. Chodzi oczywiście o opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

§1Aby przeczytać ten artykuł w całości, musisz wykupić doń płatny dostęp.
Po zapłacie będziesz miał dostęp z tego komputera do artykułu przez 7 dni.

Zapłać kartą lub eprzelewem. W tej opcji zakup będzie Cię kosztował 20.00 złotych (z podatkiem VAT)
Możesz także zapłacić wysyłając SMS o treści AP.EYU7 pod numer 92058 (koszt jednego smsa: 24.60 PLN z VAT), a następnie w pole poniżej musisz wprowadzić kod otrzymany smsem zwrotnym:
Usługa płacenia SMSem dostępna jest w sieciach Era GSM, Plus GSM, Orange oraz Play i obsługiwana jest przez Dotpay.

Regulamin | Składanie reklamacji | Kontakt z właścicielem strony

Dzisiaj zamiast klasycznego wpisu przedstawiam Wam mapę myśli, związaną z zatrudnieniem niani.

Od dzisiaj można już zatrudniać nianie zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, sądzę więc, że taka mapa pokazująca co należy zrobić i jak się do tego zabrać bardzo się przyda 🙂

Aby powiększyć należy kliknąć na obrazek.

Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zatrudnić nianię koniecznie przeczytaj artykuł Niania – czy warto będzie podpisać umowę uaktywniającą.

 

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!