Wiele osób posiadających małe dzieci słyszało o tym, że od kilku dni legalnie zatrudnienie niani jest możliwe, a składki za taką zatrudnioną przez rodziców osobę odprowadzi Państwo.

W związku z tym tematem na blogu bardzo popularne stały się wpisy dotyczące niani oraz umowy uaktywniającej, bowiem wieli Czytelników szuka konkretnych informacji – co i jak należy załatwić, aby można legalnie zatrudnić nianię zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Jeżeli zastanawiasz się, czy w Twoim wypadku podpisanie umowy uaktywniającej z nową nianią (albo z Tą, która już opiekuje się Twoim dzieckiem) może być korzystne zajrzyj do wpisu Niania – czy warto będzie podpisać umowę uaktywniającą? Być może przyda Ci się również specjalna „mapa myśli” związana z  legalnym zatrudnieniem niani. Dzisiaj wpis – dotyczący umowy uaktywniającej – mającej charakter umowy zlecenia. Podpisanie tej umowy jest niezbędne, aby naszą nianię można było zgłosić do ZUS. Pamiętaj – umowę należy zawrzeć w formie pisemnej! Poniżej wzór umowy uaktywniającej.

  1. {WSTĘP}

Ustawa precyzuje, że umowa uaktywniająca musi określać strony umowy.

Standardowo też podajemy adresy stron podpisujących umowę. Jeżeli chcesz możesz podać telefony stron służące do kontaktu (nie jest to jednak konieczne).

Możesz zapisać ten fragment np. w taki sposób:

UMOWA UAKTYWNIAJĄCA

W dniu……………………………….….……….. w………………………………………………(data)  (miejscowość)

Pomiędzy:

1………………………………………………………………………………………….zamieszkałym/zamieszkałą   (imię i nazwisko rodzica)

……………………………………………………………..………………………………………………………………………. (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………….(np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym……………………………………………………………………………………………………………………….

2.         ……………………………….………………………………………………..zamieszkałym/zamieszkałą  (imię i nazwisko rodzica)

………………………………………………………………………………………………………………………………………  (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………………… (np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym………………………………………………………….……………………………………………………………

Zwanych w dalszej części umowy Rodzicami lub Zleceniodawcami

A

Panem/Panią*……………………………………………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą* (imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… (pełny adres zamieszkania: ulica, kod pocztowy, miasto)

Legitymującym się dokumentem……………………………………………………………………………………… (np. numer i seria dowodu osobistego)

wydanym…………………………………………………………………………………….…………………………………

zwanym/zwaną dalej Nianią lub Zleceniobiorcą

Została zawarta umowa następującej treści:

*niepotrzebne skreślić

2. {CEL I PRZEDMIOT UMOWY }

Tutaj należy określić dlaczego i w jakim celu umowa uaktywniająca z nianią jest zawierana. Chodzi oczywiście o opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

§1Aby przeczytać ten artykuł w całości, musisz wykupić doń płatny dostęp.
Po zapłacie będziesz miał dostęp z tego komputera do artykułu przez 7 dni.

Zapłać kartą lub eprzelewem. W tej opcji zakup będzie Cię kosztował 20.00 złotych (z podatkiem VAT)
Możesz także zapłacić wysyłając SMS o treści AP.EYU7 pod numer 92058 (koszt jednego smsa: 24.60 PLN z VAT), a następnie w pole poniżej musisz wprowadzić kod otrzymany smsem zwrotnym:
Usługa płacenia SMSem dostępna jest w sieciach Era GSM, Plus GSM, Orange oraz Play i obsługiwana jest przez Dotpay.

Regulamin | Składanie reklamacji | Kontakt z właścicielem strony

8 Comments

Dodaj komentarz

CommentLuv badge