Ponieważ mój poprzedni wpis oparty na nowym serialu o prawnikach (prawniczce) spotkał się z uznaniem Czytelników, a moja koleżanka napisała mi na facebooku po emisji kolejnego odcinka taki oto tekst:

Jestem pewna,że dziś jest jeden z tych dni kiedy załujesz wyboru aplikacji radcowskiej. Gdybyś była adwokatką to mogłabyś się teraz przejść po domach i poszukać świadków na jutrzejszą rozprawę a jutro, w piątym dniu procesu, pokłócić się widowiskowo z panią (prokurator)

postanowiłam kontynuować wpisy na kanwie tego serialu.

Dzisiaj będzie zatem trochę o świadkach, wnioskach dowodowych i sposobie przesłuchiwania świadków. Bo oczywiście rzeczywistość w tym zakresie też wygląda inaczej niż w serialu.

Musisz wiedzieć, że Twój prawnik (radca prawny lub adwokat) wnioski dowodowe składa bądź w pismach procesowych, bądź ustnie na rozprawie – do protokołu.

Pismami, w których najczęściej składa się wnioski dowodowe są pozew, odpowiedź na pozew, wyjątkowo apelacja lub odpowiedź na apelację, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty. Można również złożyć pismo w toku sprawy. Nie będę tutaj omawiać roli poszczególnych pism, bo nie taki jest cel tego wpisu.

Nie będę też pisała o procesie karnym – bo tego typu sprawami raczej się nie zajmuję, choć mogę. [Obalę jednak kolejny mit – radcowie prawni mogą być pełnomocnikami w procesach karnych i są – najczęściej pełnomocnikami pokrzywdzonych; radcowie nie mogą jednak bronić oskarżonych].

Ale wróćmy do serialu.

Podobało mi się stwierdzenie głównej bohaterki, że jej kancelaria jest jak konfesjonał. Bo to prawda. Swojemu pełnomocnikowi trzeba mówić wszystko, nawet rzeczy, które z pozoru modą nie mieć związku z Twoją sprawą. Im więcej wie Twój pełnomocnik tym lepiej przygotuje się do prowadzenia Twojej sprawy.

Moi Klienci często dziwią się, że zadaję im dużo pytań, ale im więcej informacji mam tym lepiej.

Musisz wiedzieć, że my pełnomocnicy nie mamy też dowolności w powoływaniu dowodów. Nie możemy więc powiedzieć potencjalnemu świadkowi, żeby przyszedł jutro na rozprawę i złożył zeznania.

Read more »

 

Miejsce szkolenia: Toruń

Termin szkolenia: 13.04.2012 r. – piątek

Liczba miejsc: 5

Start: godz. 10.00

Jeżeli jesteś w trakcie budowy lub tworzenia placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi, zbierasz finanse, szukasz lokalu – to szkolenie jest dla Ciebie.

Jeśli szukasz wsparcia i pomocy, chcesz się podzielić uwagami albo poszukać rozwiązania problemu w miłej atmosferze, w kameralnym gronie, przy dobrej kawie i toruńskich piernikach – zgłoś się!

Szkolenie jest adresowane do wszystkich osób, które wizję placówki (żłobka lub klubu dziecięcego) zamieniają już w czyn.

Odbędzie się w siedzibie Kancelarii zatem liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie poprowadzę ja, jednakże liczę na aktywne uczestnictwo słuchaczy.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy sporą dawkę wiedzy podaną w przystępny sposób, materiały szkoleniowe i ….. niespodziankę.

Jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem – napisz do mnie używając poniższego formularza.

W zgłoszeniu opisz powstającą placówkę – na jakim jesteś etapie i z czym masz największy problem.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Wybrane osoby poinformujemy o zaproszeniu drogą mailową.

[contact_form]

Tak przyznam się – oglądam nowy serial „Prawo Agaty”.  Dlaczego? Bo dostarcza mi świetnej rozrywki. Autorzy scenariusza za nic mają bowiem procedurę cywilną i realia pracy w sądzie. Z prawdziwym wymiarem sprawiedliwości ten serial ma niewiele wspólnego. I powtarza też mit – że każdy mecenas zarabia grube pieniądze.

Ale ja nie o tym dzisiaj na blogu chcę wspomnieć, a o sprawach które prowadziły w ostatnim odcinku serialu jego bohaterki.

Koleżanka Agaty prowadziła sprawę „o błąd w sztuce” czyli źle przeprowadzoną operację plastyczną – o tym napiszę w wolnej chwili na moim drugim blogu MedycznePrawo.pl, klientką mec. Przybysz była zaś mama małej Zuzi – Kinga Bugajska.

Sprawa była bardzo ciekawa i zarazem życiowa. Wiele osób żyje teraz w nieformalnych związkach, partnerzy często zapominają o uregulowaniu kwestii dziedziczenia i zabezpieczeniu najbliższych osób.

Partner Pani Kingi  – Piotr- jak wnioskuję miał 4 dzieci, troje z byłą żoną, oraz Zuzię ze związku z Panią Kingą. Jego jedynym majątkiem był dom odziedziczony po matce. Po jego śmierci (dowiadujemy się, że zmarł nagle na zawał) Zuzia miała odziedziczyć dom wraz z przyrodnim rodzeństwem – zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego zapisanymi w kodeksie cywilnym:

Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Zuzia zatem miała odziedziczyć 1/4 całości spadku po ojcu.

Pani Kinga twierdziła jednak że ma 3 świadków, którzy widzieli testament Piotra, w którym dom zapisany był tylko na małą Zuzię.

Na rozprawie dwóch świadków zgodnie zeznało, że  Piotr podczas spotkania pokazał im testament – wydrukowany i podpisany odręcznie. Twierdził też, że ma się z nim udać do notariusza. Nie zdążył – zmarł, a teczkę z testamentem skradziono.

Wersję tę ostatecznie potwierdza też trzeci świadek.

 Żeby sporządzić testament nie trzeba udawać się do notariusza. Można go spisać samemu:

Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Zatem testament Pana Piotra nie spełniał wymagań testamentu własnoręcznego – nie był napisany w całości pismem odręcznym. Nawet gdyby teczki nie skradziono – sąd nie uznałby tego dokumentu.

No, ale byli przecież trzej świadkowie….

Scenarzysta chyba miał zamysł, żeby przedstawić widzom testament w formie szczególnej – czyli testament ustny.

Art. 952. § 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
§ 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
§ 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Pan Piotr powiedział kolegom, że chce aby dom odziedziczyła Zuzia, a oni to zgodnie zeznali. Ostatecznie sąd stwierdził, że spadek nabyła dziewczynka.

 Pytanie – czy przed prawdziwym sądem zakończenie byłoby takie same?

Read more »

Jeżeli chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy i szukasz środków na sfinansowanie tego projektu ten wpis jest dla Ciebie.

Można już bowiem składać wnioski  o dofinansowanie na  realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na żłobki i kluby dziecięce, a także na wsparcie usług dziennych opiekunów.

Trzeba się jednak spieszyć bowiem termin składania wniosków upływa 17 kwietnia br! Jeżeli wniosek będziesz wysyłać pocztą lub kurierem pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów, nie zaś data ich nadania.

Aby złożyć wniosek musisz dysponować minimum 15% wkładem własnym, zaś minimalna wartość projektu to 50.000 zł.

Wkład własny nie musi pochodzić z Twoich prywatnych środków. Może pochodzić ze środków publicznych np. gminnych. Należy bowiem pamiętać, że gmina może udzielić dotacji na otwarcie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub współpracować z wnioskodawcą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szerzej o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego napiszę niebawem.

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych. Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Projektu nie musisz wnosić sam, możesz zrobić to z partnerem.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

Read more »

Wielu jednoosobowych przedsiębiorców zalega z zapłatą składek w ZUS, albo płaci je po terminie. Nawet jeżeli późniejsze składki płacone są na bieżąco problem pozostaje. Taki przedsiębiorca nie otrzyma choćby zasiłku chorobowego (nawet jeśli terminowo opłaca dobrowolną składkę chorobową), a biznesmenka po urodzeniu dziecka nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego.

Kilka dni temu grupa posłów PO złożyła w Sejmie projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Celem ustawy ma być niwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców.

Jeżeli ustawa zostanie uchwalona przepisy abolicyjne zaczną obowiązywać już w maju (tak zakłada projekt).

Zobaczmy zatem kto i na jakich warunkach (zgodnie z projektem) będzie mógł starać się o umorzenie składek.

Read more »

Dzisiaj kilka istotnych informacji dla wszystkich zainteresowanych otwarciem żłobka, ale również dla rodziców, którzy mają zamiar posłać do takiej placówki swoje dziecko.

Kto może być dyrektorem żłobka?

Taką placówką może pokierować osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe oraz ma co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy z dziećmi

2. posiada wykształcenie średnie oraz ma co najmniej pięć lat doświadczenia w pracy z dziećmi

Dodatkowo dyrektor musi być osobą, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Są to wszystkie wymagania jakie przewidziano w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.
Oznacza to, że wcale nie trzeba mieć wykształcenia pedagogicznego by zostać dyrektorem żłobka. Wystarczy udokumentować doświadczenie w pracy z dziećmi, co więcej niekoniecznie – z tymi najmłodszymi.
Chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy i nie wiesz od czego zacząć? Napisz i zobacz w czym możemy Ci pomóc:
[contact_form]
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!