– Myślę, że najważniejszą zmianą w prawie w 2013 r. będzie start Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, czyli nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ocenia radca prawny Katarzyna Przyborowska. – O tym, czy nowy system działa przekonamy się idąc do lekarza już 1 stycznia. Aby potwierdzić ubezpieczenie będziemy musieli zabrać tylko dowód potwierdzający tożsamość i podać nr PESEL. Kolejną ważną zmianą będzie zapowiadana nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Projekt zakłada zwiększenie dotacji z budżetu państwa związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów do 80% kosztów zadania. Dzięki temu ma powstać więcej miejsc opieki nad maluchami, których nadal jest za mało. Warto też wspomnieć o planowanym wydłużeniu urlopów macierzyńskich w drugiej połowie 2013 r.

Powyżej zacytowałam moją wypowiedź, która ukazała się w artykuleNowy Rok, nowe przepisy – zobacz co się zmienia  na portalu wyborcza.biz
Ja, i moi koledzy przedstawiliśmy naszym zdaniem najważniejsze zmiany prawne w nadchodzącym 2013 r.
Oczywiście nie wszystkie zmiany w artykule opisano, zatem zapraszam na Temidowy przegląd zmian w prawie 🙂

 

Ze zmianami w prawie powinni być na bieżąco nie tylko prawnicy (np. ja jako radca prawny mam obowiązek ustawicznego dokształcania się), ale także my – obywatele. Od lat wiadomo bowiem, że nieznajomość prawa szkodzi.

 Postanowiłam więc przedstawić na blogu najważniejsze moim zdaniem zmiany w prawie (lub zapowiedzi zmian) w 2013 r. Podobne zestawienie odnośnie zmian w prawie medycznym pojawi się na blogu Prawo Medyczne.

1. Zmiany w systemie świadczeń pielęgnacyjnych

Z dniem 1 stycznia 2013 r. (za wyjątkiem jednego przepisu) wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7.12.2012 r., którą dwa dni temu podpisał prezydent. O proponowanych zmianach wspominałam już na blogu.

W myśl nowych przepisów świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom dzieci niepełnosprawnych, dziadkom, bratu lub siostrze, czyli osobom zobowiązanym do alimentacji (pod warunkiem, że rodzice dziecka albo sami są niepełnosprawni, albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich)

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Read more »

W tym tygodniu prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ta składkowa abolicja dotyczyć będzie osób, które prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Umorzeniu mogą podlegać nieopłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za  powyższy okres oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.

 Warunkiem umorzenia zaległości będzie złożenie specjalnego wniosku oraz uregulowanie pozostałych ewentualnie brakujących składek.

Więcej na ten temat tutaj.

 

W przyszłym, 2013 roku na realizację programu MALUCH Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewidziało kwotę 90 milionów złotych. Kwota wzrosła znacznie, bowiem w roku bieżącym na żłobki wydano tylko 40 milionów złotych.

Konkurs ma być przeprowadzony w dwóch terminach:

1. pierwsza edycja ma zostać ogłoszona już w styczniu 2013 r. (pula nie mniej niż 40 mln zł)

2. druga edycja – nie później niż 15 lipca 2013 r.

Czy warto starać się o pieniądze już w pierwszej edycji Malucha 2013?

I tak, i nie.

Tak – ponieważ jeżeli gmina chce współpracować z partnerem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to warto z tego skorzystać. Być może w pierwszej turze wystartuje mniejsza liczba chętnych.

Read more »

Już niedługo Święta zatem jesteśmy zajęci sprzątaniem, gotowaniem, szukaniem prezentów….

Dzisiaj chcę Was zachęcić do zrobienia jeszcze jednego prezentu 🙂

Być może słyszeliście o Fundacji Court Watch Polska, która prowadzi obywatelski  projekt monitoringu sądów. Raport z tego projektu jest bardzo ciekawą lekturą 🙂

Dobrze byłoby gdyby z raportem zapoznali się również sędziowie (w końcu to ich i sądów praca była oceniana) dlatego też Fundacja pod hasłem Sprezentuj sędziemu raport pod choinkę! zbiera pieniądze na wytłoczenie 3.5 tysiąca płyt z raportem, które zostaną dołączone do kwartalnika dla sędziów „Iustitia”.

Zrób zatem sędziom prezent i wesprzyj Fundację Court Watch Polska.

Odwiedź profil Fundacji na FB

W dniu 8.12.2012 r. w toruńskim hotelu Copernicus odbyła się VIII Konwencja Ruchu Kobiet.

Na konwencję, jako panelistkę zaprosiła mnie Wanda Nowicka, wicemarszałkini Sejmu oraz liderka Ruchu Kobiet.

Mówiłam o nieprawidłowościach w dostępie kobiet do świadczeń medycznych (zajrzyj na mojego bloga dotyczącego prawa medycznego).

Relację z wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj.

Dostaję bardzo dużo pytań, próśb i uwaga – komentarzy! pod innymi wpisami na tym blogu z zapytaniami odnośnie zmian, które mają zostać wprowadzone w ubezpieczeniach społecznych i kodeksie pracy  od 1 stycznia 2013 r.

Poniżej jeden z takich komentarzy

Witam!
W związku z obecnymi zmianami mam pytanie-(…). Czy w świetle obowiązujących przepisów podstawa naliczona mi a potem wypłacane świadczenie będzie najwyższe, czy też od stycznia 2013 będzie jednak ujednolicenie dla wszystkich i obniżenie świadczeń? Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!

Po pierwsze – komentarze służą do komentowania, nie zadawania pytań.

 Po drugie -potrzebujących porady prawnej zapraszam do tej zakładki: porady prawne

Po trzecie – na facebookowym profilu bloga  już w październiku napisałam:

Uprzejmie chciałabym poinformować, że jestem radcą prawnym, nie wróżką. Dostaję mnóstwo pytań w związku z zapowiedzią (moim zdaniem to straszak) styczniowych zmian w zasiłkach, podwyżką składek ZUS dla przedsiębiorców i pomysłem ozusowienia umów o dzieło. Wszelkie pytania w tym zakresie proszę kierować do ministra Kosiniaka-Kamysza i premiera Tuska.

Nie wiem skąd się bierze informacja, że od stycznia 2013 r. zmieniają się przepisy. Dowiaduję się, że przekazują ją …księgowi, doradcy podatkowi, podobno nawet „panie z ZUSu”. Sama na blogu pisałam o projektach zmian (nie o zmianach) np. już w maju tego roku.

Read more »

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!