Tak, tak. Blog Temida Jest Kobietą ma już trzy lata 🙂

Jak ten czas szybko płynie.

list_1319437690Pamiętacie mój styczniowy wpis dotyczący utrzymania miejsc w żłobkach?

Stał się on kanwą do napisania artykułu o obniżaniu kosztów utrzymania miejsc w żłobkach niepublicznych:

Obniżenie kosztów pracy

Standardy opieki narzucone przez Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (jeden opiekun na ośmioro dzieci, a w przypadku dzieci poniżej roku lub dzieci niepełnosprawnych – jeden opiekun na pięcioro dzieci) to często za mało, aby zapewnić maluchom odpowiednie warunki pobytu. Zatrudnienie większej liczby opiekunów bywa kosztowne i znacznie podnosi wysokość czesnego w placówce. Można jednak poszukać rozwiązania, które niewielkim kosztem gwarantuje dobrą opiekę.

Przepisy ustawy żłobkowej (art. 17) pozwalają na korzystanie z pomocy przeszkolonych wolontariuszy. Każdy z nich musi odbyć przynajmniej 40-godzinne szkolenie, chyba że posiada kwalifikacje, które umożliwiałyby mu pracę na stanowisku opiekuna.

Wiele placówek chciałoby współpracować z wolontariuszami, ale nie wie, gdzie należy ich szukać oraz w jaki sposób „zatrudnić”. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie mówi bowiem nic więcej na temat wolontariuszy.

Read more »

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zrobić wszystkim chętnym na dotację z programu Maluch zrobić niespodziankę i przedłużyło termin na składanie ofert – do 13 sierpnia.

Dla tych, którzy nie zdążyli przygotować swoich ofert jest jeszcze szansa 🙂

 

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!