e06c798500008b794d075900Niebawem Nowy Rok. Pora więc na informacje ważne dla wszystkich ubezpieczonych w ZUS.

W przypadku przedsiębiorców najważniejsza informacja brzmi – znowu zapłacimy więcej.

Ile?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 grudnia 2014 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 2015 r. wynosi 3959 zł. Ponieważ od tej kwoty oblicza się minimalną podstawę składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (60% tej kwoty) oznacza to, że od stycznia 2015 r. podstawa opłat na ZUS nie będzie mogła być niższa niż 2375,40 zł.

Minimalne kwoty, które będą odprowadzać przedsiębiorcy wynosić będą:

463,68 zł – składka emerytalna

190,02 zł – składka rentowa

58,20 zł – składka chorobowa

45,85 zł – składka wypadkowa

58,20 zł – Fundusz Pracy

Rocznie zapłacimy do ZUS o ponad 500 zł więcej niż w mijającym roku.

Więcej też zapłacą prowadzący swój biznes na preferencyjnych warunkach – zapłacą miesięcznie 525 zł.

Wzrośnie także maksymalna podstawa składek odprowadzanych na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – do kwoty 9897,50 zł.

O dalszych zmianach przeczytacie w kolejnym wpisie 🙂

 

Christmas decoration

Sąd Rejonowy To sąd w moim rodzinnym mieście, w trakcie remontu.

Przy dźwięku robót budowlanych sędziowie prowadzą sprawy. Stół sędziowski przykryty grubą warstwą pyłu z tynku, brudu itp. Stoły dla stron podobnie.

Po wyjściu z sali każdy wyglądał niczym młynarz. Toga od razu powędrowała do pralni.

Alergikom i wrażliwym na kurz sugeruję pozostać w domu.

 

Ekonomika procesowaDrogi ZUS-ie dzisiaj nie będę się rozpisywała o tym, jak kiepski merytorycznie poziom prezentują czasami Twoi pracownicy konstruujący decyzje, ani o tym, że kierownicy wydziałów je podpisujący wcale ich nie czytają.

Nie będę też pisać o tym, że Twoi pracownicy wydają czasami  decyzje niezgodnie z prawem.

Napiszę o tym, że mam już dosyć tego, że Twoi pracownicy nie szanują pełnomocników płatników, albo ubezpieczonych w postępowaniu przed sądami.

 Od kiedy przesądzono, że pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawnym, zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziału w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 § 2 zdanie pierwsze k.p.c.) w wielu sprawach ZUS reprezentują zazwyczaj osoby, które wcześniej przygotowywały decyzję albo odpowiedź na odwołanie.

I tu pojawia się problem, choć nie dotyczy on wszystkich (nie dotyczy radców prawnych reprezentujących ZUS i pracowników oddziału ZUS w Toruniu).

Zgodnie z art. 89. § 1. k.p.c. pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. 

Notorycznie sądy przysyłają mi odpowiedzi na odwołania bez odpisu pełnomocnictwa pracownika ZUS podpisującego to pismo! Skąd mam więc wiedzieć, że osoba je podpisująca miała do tego umocowanie?

Moim zdaniem brak odpisu dla strony przeciwnej należy traktować jako brak formalny samego pisma procesowego, którego nieuzupełnienie powinno skutkować zwrotem pisma.

Dlaczego tak sądzę? Otóż pewnego razu jeden z sądów okręgowych zażądał ode mnie odpisu pełnomocnictwa dla ZUS udzielonego mi przez mojego klienta (pełnomocnictwo było złożone wraz z odwołaniem do ZUS i zostało później odnalezione w aktach) pod rygorem zwrotu odwołania.

Skoro tak, to dlaczego zasada nie działa w drugą stronę?

W sprawach, które prowadzę i będę prowadziła – będę tego pilnować.

Co dziwne, takie delikatne podejście do pełnomocnictwa prezentują głównie  sądy rejonowe i to w sprawach przed tymi sądami pełnomocnicy ZUS nie zawracają sobie głowy odpisem pełnomocnictwa dla mnie.

Czyżby ZUS-owi wolno było więcej?

 

W tym roku kolejny raz Stowarzyszenie Wiosna zorganizowało Szlachetną Paczkę – akcję, w które możemy pomagać dzieciom, rodzinom, osobom chorym, starszym, samotnym i potrzebującym.

Jeszcze kilka lat temu jedynym sposobem pomocy było zrobienie paczki dla konkretnej wybranej rodziny. Pamiętam jak z koleżanką Asią tachałyśmy te paczki do jednej ze szkół, która pełniła rolę paczkowego magazynu.

Teraz możliwości pomocy jest więcej. Można wpłacać pieniądze na konto Szlachetnej Paczki, można zostać tutorem pomagającym dziecku w nauce, można pomagać kupując określone produkty, można wreszcie pomóc konkretnej rodzinie (możesz wybrać komu chcesz pomóc i paczkę dostarczyć do magazynu).

Jeżeli chcesz pomóc kliknij TUTAJ – link przeniesie Cię na stronę Szlachetnej Paczki. Tam dowiesz się szczegółowo jak możesz pomóc.

Finał akcji już w przyszły weekend! Jeden za Wszystkich, Wszyscy za Jednego.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!