Wszystkie projekty ustaw traktujące o in vitro nadal leżą w sejmowej Komisji Zdrowia. Teraz projekty pogrupowano, ustawy posklejano oczywiście politycznym klejem. Największe szanse na II czytanie mają projekty posła Gowina i poseł Kidawy-Błońskiej.
 Więcej na ten temat można przeczytać w  Gazecie Wyborczej.

O co chodzi więc z tym VAT-em?
 Chodzi o zmiany w ustawie o VAT. Przed nowelizacją z podatku tego były  zwolnione w praktyce wszystkie zabiegi medyczne, obecnie wyłącznie te, które poprawiają lub ratują życie pacjentów. 

Co to oznacza?

Obecnie nie wiadomo jak według przepisów podatkowych należy traktować zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Część klinik zaczęła więc doliczać 23% VAT, więc zabiegi stały się o ok. 2500 zł droższe. Niestety do tej pory Ministerstwo Finansów nie zajęło jednoznacznego stanowiska jak należy takie zabiegi traktować.
  O podwyżce cen zabiegów in vitro przeczytasz tu.

W październikowym wpisie in vitro – problem refundacji przedstawiałam główne projekty ustaw, nad którymi mieli pracować posłowie.

Dwudziestego  października odbyła się „wielka debata”, wszystkie media nadawały relacje, pisały komentarze.

Minęły dwa miesiące.

Przyszła zima i prace…….. zamroziło.

Projektami zajmują się posłowie z Komisji Zdrowia pracujący w specjalnej podkomisji.

Jeżeli stanowisko w Komisji  nie zostanie wypracowane do końca marca przyszłego roku, to uchwalenie ustawy o in vitro w tej kadencji sejmu będzie raczej niemożliwe. Posłowie opozycji obawiają się, że w przyszłym sejmie prace będzie trzeba zaczynać od początku. A rodzice starający się tą metodą o potomstwo nadal będą żyli w próżni.

Więcej o sprawie można przeczytać na onecie.

 

Dzisiaj wpis wspólny dla moich blogów: Temida Jest Kobietą oraz Prawo Medyczne .

Kilka dni temu świat obiegła informacja, że medycznego Nobla otrzymał brytyjski fizjolog Robert  Geoffrey Edwards, który opracował metodę in vitro. To dzięki niemu w 1978 r. na świat przyszło pierwsze superbabe – Louise Brown. Być może fakt  ten będzie impulsem do przyspieszenia prac dotyczących ustawy o in vitro w naszym kraju. O tym, że problem jest palący świadczą choćby dyskusje toczące się na forach internetowych.

Polskie prawo

Konstytucja RP mówi:

art. 18 -Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochrona i opieka Rzeczypospolitej Polskiej.
 

art. 47 –  Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

art. 68-1.Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej,
władze publiczne zapewniają równy dostęp doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

 

Prace legislacyjne (główne projekty)

1. Projekt ustawy z 2004r . – o świadomym rodzicielstwie

2. Powołanie Zespołu ds. Bioetyki, pod przewodnictwem posła Gowina. Wynikiem prac był projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw z dnia 10 grudnia 2008 r.

3. Projekt przygotowany przez Społeczny Zespół ds. Przygotowania Obywatelskiego Projektu Ustawy w sprawie Zapłodnienia in Vitro – Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Najnowsze prace w Sejmie

Obecnie w lasce marszałkowskiej znajduje się aż 6 projektów regulujących w różny sposób kwestię in vitro. Są to:

  • projekt autorstwa Jarosława Gowina (PO)
  • projekt autorstwa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO)
  • projekt Bolesława Piechy (PiS) – zakazujący in vitro
  • projekt PiS (sprawozdawca Teresa Wargocka) – zakazujący in vitro
  • projekt Joanny Senyszyn
  • projekt społeczny złożony przez Marka Balickiego

Marszałek Sejmu zapowiedział sejmową debatę na 20 października (I czytanie projektów) Wszystkie, zgodnie z jego zapowiedzią miały zostać skierowane do prac w Komisji Zdrowia.

Więcej na temat najnowszych prac w sejmie można przeczytać w artykułach:

Sejmowa debata o in vitro już 20 października

Balicki: Coraz bardziej zgadzamy się z posłami PO w sprawie in vitro

Marszałek Sejmu: projekty w sprawie in vitro przekazuję do komisji

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!