foto 1Dzisiaj wpis także osobisty.

To o czym napiszę poniżej jest ważne dla wielu przedsiębiorców, a zwłaszcza przedsiębiorczyń. A dotyczy mnie osobiście, bo przyłożyłam do tej ustawy swoją cegiełkę.

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw podpisana w poniedziałek przez Prezydenta dzisiaj została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znaczy się – obowiązuje i zmienia przynajmniej częściowo  ustawę z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

A co ta ustawa zmienia?

 • przede wszystkim chroni „młode przedsiębiorczynie” przed zasiłkiem macierzyńskim w kwocie 17,77 zł;
 • od stycznia gwarantuje im wyrównanie do 1000 zł oraz
 • zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej podczas pobierania tego zasiłku;
 • przesuwa o dwa miesiące wejście w życie zapisów dotyczących  nowego sposobu naliczania zasiłków osobom dobrowolnie opłacającym składkę chorobową
 • w ustawie z 15 maja 2015 r. uchyla art. 22 uchyla się ust. 2 i 3;

 Mnie z tą ustawą kojarzyć będzie się kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że niewielu, za niewiele (bez środków) zrobiło bardzo dużo dla wielu. Że oddolne inicjatywy mają sens i że warto być zaangażowanym społecznie 🙂

A tym wszystkim „działaczkom i działaczom” 😉, którzy się napracowali na ten efekt opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw polecam:

foto

20150910_151204Ruch Społeczny Matek na Działalności Gospodarczej był dzisiaj obecny na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym odbyło się pierwsze czytanie dwóch ważnych projektów:

 1.  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3887)
 2. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3840)

Projektem wiodącym jest druk 3887, oba zaś zawierają korzystne zmiany w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Pozostałe dwa czytania mają odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zatem jest ogromna szansa, że wejdą one w życie przed dużą nowelizacją z 15 maja br, która będzie obowiązywała od 1 listopada 2015 r.

Dla biznesmam to bardzo dobra wiadomość 🙂

Bardzo dobry efekt dają spotkania z poszczególnymi posłami, trzeba także odwiedzać senatorów. Każdy, komu są bliskie nasze postulaty może pomóc. Wystarczy wejść na profil Ruchu Społecznego Matek na Działalności Gospodarczej – są tam informacje o bieżących działaniach.

A jutro kolejne wydarzenie – jesteśmy na Kongresie Kobiet! Będziemy obecne w Centrum Rodzicielstwa 🙂

 

Mother and baby in home office with laptopOd kilku dni kwestia tego, jak wygląda polityka prorodzinna Państwa wobec matek prowadzących własną działalność gospodarczą stała się bardzo ważnym tematem. A wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która obecnie czeka na podpis Prezydenta, a także tej uchwalonej wczoraj, która tworzy nowe świadczenie rodzinne z tytułu urodzenia dziecka.

Matki prowadzące działalność zaprotestowały i postanowiły głośno mówić, że nie mają ochoty na to, aby ich kosztem wprowadzano zmiany. Przygotowały petycję do Prezydenta sprzeciwiając się nierównemu traktowaniu.

Z petycją możesz zapoznać się i podpisać ją TUTAJ.

Ostatnich kilka dni było również wyjątkowe dla mnie, ponieważ w pewnym sensie dla mediów stałam się „ekspertem od zasiłków” i niestrudzenie prostowałam wszystkie „prawdy i półprawdy” serwowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

O co w tych wszystkich zmianach chodzi chyba najlepiej przedstawia rozmowa, którą przeprowadził dzisiaj ze mną redaktor Tomasz Stawiszyński w Poranku RDC.

Audycji można wysłuchać TU.

Jakiś czas temu dziennikarka Claudii poprosiła mnie o komentarze do kilku historii Czytelniczek pisma, które walczyły z ZUS-em. Napisałam obszerne komentarze, które niestety musiały zostać „przycięte”.

Oto efekt 🙂 w czerwcowym numerze Claudii.

Scanned-image-95Scanned-image-97

W wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (P 41/11) Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasady, na jakich zwracano nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne są niezgodne z ustawą zasadniczą.

Trybunał zajął się sprawą na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Toruniu.

Sprawa dotyczyła przepisu ustalającego pięcioletni termin przedawnienia dla składek nienależnie opłaconych, gdy ZUS przysługiwał termin dziesięcioletni na domaganie się od płatnika zapłaty należnych składek. Zachodziła więc nieuzasadniona dysproporcja między płatnikiem a ZUS.

 W związku z powyższym Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że

art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 lipca 2011 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielu jednoosobowych przedsiębiorców zalega z zapłatą składek w ZUS, albo płaci je po terminie. Nawet jeżeli późniejsze składki płacone są na bieżąco problem pozostaje. Taki przedsiębiorca nie otrzyma choćby zasiłku chorobowego (nawet jeśli terminowo opłaca dobrowolną składkę chorobową), a biznesmenka po urodzeniu dziecka nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego.

Kilka dni temu grupa posłów PO złożyła w Sejmie projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Celem ustawy ma być niwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców.

Jeżeli ustawa zostanie uchwalona przepisy abolicyjne zaczną obowiązywać już w maju (tak zakłada projekt).

Zobaczmy zatem kto i na jakich warunkach (zgodnie z projektem) będzie mógł starać się o umorzenie składek.

Read more »

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ustalana jest raz w roku na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego i wynosi nie mniej niż 75%. Wskaźnik co roku podaje Główny Urząd Statystyczny. W tym roku obwieszczenie ukazało się 18.01.2012 r.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynosi 2.828,31 zł, stopa procentowa składki pozostała na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i wynosi 9%, zatem składka wynosić będzie 254,55 zł.

Do zapłaty składki zdrowotnej w tej wysokości są zobowiązane:

 1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby wykonujące działalność w ramach wolnego zawodu.


Pora napisać o wysokości składek ZUS płaconych za rok 2011 rok.

Już za dwa dni (10. 02)  przedsiębiorcom jednoosobowym (działającym na własny rachunek, bez pracowników) mija termin opłacenia składek za styczeń 2011 r.

Składki przedsiębiorców opłacających ZUS na preferencyjnych warunkach (przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej) wynosić będą:

 • – ubezpieczenie społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 113,05 zł
 • -ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)- 10,19 zł
 • – ubezpieczenia zdrowotne: 243,39 zł


Razem:
366,63 zł

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców (60% podstawy wymiaru)

 • – ubezpieczenie społeczne bez  ubezpieczenia chorobowego: 547,99 zł
 • – ubezpieczenie chorobowe – 49,38 zł
 • – Fundusz Pracy: 49,38 zł;
 • – ubezpieczenia zdrowotne: 243,39 zł


Razem:
890,14 zł

źródło 1; ZUSźródło 2


 

Ostatnio na odwiedzanym przeze mnie forum znalazłam takie oto pytanie:

Jeśli zacznę rodzić, nie mając jeszcze opłaconej składki, to czy mogą się o to do mnie przyczepić w szpitalu (chodzi mi o kwestię ubezpieczenia)? Czy po prostu wystarczy im dowód wpłaty za poprzedni miesiąc, a ja spokojnie mogę po porodzie opłacić składkę za listopad? Jak to dokładnie jest? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Udzielona odpowiedź  była prawidłowa – kobieta w ciąży nie musi być ubezpieczona, aby móc korzystać ze świadczeń medycznych. Świadczeniodawcy najczęściej jednak pytają o dokumenty potwierdzające prawo do leczenia.

Więc jak to właściwie jest z tą opieką zdrowotną w ciąży? Co mówią na ten temat przepisy?

Zacznijmy od ustawy zasadniczej. W art.  68 ust. 3 konstytucji RP czytamy:

Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.


szukamy dalej….

Zgodnie z art. 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni są finansowane z budżetu państwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Definicję świadczeniobiorców nieubezpieczonych odnajdziemy  w art 2.ust 1 pkt.3 tej ustawy:

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

inne, (…), osoby posiadające obywatelstwo polskie i  posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.

A zatem z powyższych przepisów wynika, że kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu nie musi być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, aby przysługiwały jej świadczenia opieki zdrowotnej.

Świadczenia te, zgodnie § 2.ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej finansowane są w całości z

Narodowego Funduszu Zdrowia,  ze środków budżetu państwa, zczęści, której dysponentem jest minister zdrowia.

Podsumowując kobieta jest uprawniona do leczenia bezpłatnego na podstawie faktu, że jest w ciąży. Świadczeniodawcy zaś nie mają prawa żądać od ciężarnych dokumentów potwierdzających prawo do leczenia bezpłatnego, ani świadczenia odmówić w przypadku braku takiego dokumentu.

Zupełnie inną kwestią są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oferujące bogate pakiety usług dla kobiet w ciąży.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!