fbpx

Rozwód – w Polsce czy za granicą?

 

Coraz więcej osób wyjeżdża do pracy poza granice naszego kraju. Jadą całymi rodzinami, bądź za pracą wyjeżdża jedno z małżonków.

Niestety fala emigracji sprawia, że wiele małżeństw rozpada się, w związkach dochodzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wówczas każdy z małżonków ma prawo wnieść pozew o rozwód.

Klienci często pytają – gdzie wnieść pozew rozwodowy? Przed sąd polski, czy za granicą?

Rozwód transgraniczny można przeprowadzić na dwa sposoby:

 

1.  w Polsce
2. za granicą

Małżonek, który pozostał w kraju może wnieść pozew rozwodowy do sądu okręgowego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkiwania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z małżonków w tym okręgu stale przebywa. W braku tej podstawy pozew należy złożyć w w miejscu zamieszkania pozwanego małżonka, a gdy i tej podstawy nie ma – właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania powoda.

Małżonek, który mieszka za granicą nie musi przyjeżdżać do kraju. Rozprawa odbędzie się bez względu na jego niestawiennictwo, jeżeli tylko zostanie o rozprawie powiadomiony w sposób właściwy. Aby przyspieszyć postępowanie wygodnie jest wskazać adres dla doręczeń pism procesowych oraz sądowych w Polsce. Najlepiej jednak jest ustanowić w kraju pełnomocnika, który wszystkiego za nas dopilnuje.

Kto może zostać pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej:

 • adwokat lub radca prawny
 • rodzice, rodzeństwo, zstępni strony, osoby pozostające ze sobą w stosunku przysposobienia.

  Aby uzyskać rozwód w Polsce małżonek niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego musi wyrazić swoją zgodę.

  Warto dodać, że małżonkowie mający polskie obywatelstwo lecz mieszkający zagranicą mogą  przeprowadzić postępowanie rozwodowe w Polsce.

  Jak wygląda rozwód za granicą?

  W przypadku zamieszkiwania w jednym z krajów Unii Europejskiej zastosowanie znajdzie rozporządzenie Rady ( WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

  Rozwód zostanie wówczas orzeczony w oparciu o przepisy danego państwa.

  Jeżeli rozwód przeprowadzono poza granicami kraju, w Polsce można wystąpić o uznanie orzeczenia zagranicznego przez sąd polski.

  ————————

  Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji lub porady serdecznie zapraszam do kontaktu .

  Zapytaj o wycenę porady

  Zadzwoń: +48 600 375 279
  Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

  Skontaktuj się z nami