Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Alimenty na dorosłe dziecko – tak, czy nie?

Kluczowym przepisem przy odpowiedzi na zadane w tytule pytanie jest art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który brzmi:
Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
§ 3.  Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
 

Co to oznacza w praktyce?

Czy każdy rodzić może przestać płacić alimenty na dziecko, które właśnie ukończyło 18 lat i według przepisów polskiego prawa jest już dorosłe? Na forach internetowych (np. na zaprzyjaźnionym forum prawnikow.pl) pojawia się wiele  tego typu pytań od  dorosłych dzieci oraz  ich rodziców rodziców.
 
Otóż nie.
 
Obecne brzmienie tego przepisu (po nowelizacji w 2009 r.) nie pozbawia dorosłych dzieci alimentów z dniem uzyskania pełnoletniości. To rodzice otrzymali możliwość wnoszenie do sądu powództwa o zniesienie alimentów, w przypadku, gdy uznają, że ich dziecko może samodzielnie się utrzymać np. może podjąć zatrudnienie, a tego nie robi. Sąd każdy przypadek rozpatruje indywidualnie.
W praktyce jeżeli dziecko po ukończeniu 18 lat nadal uczy się w trybie dziennym, rodzic raczej nie uchyli się od obowiązku alimentacji
Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Włącz się do dyskusji

Takie alimenty będą konieczne jeśli dziecko, które osiągnęło pełnoletniość wykaże niemożność samodzielnego utrzymania się, która nie jest spowodowana jego winą, ale na przykład czynnikami obiektywnymi.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279