Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Jak długo może trwać kontrola ZUS w przedsiębiorstwie

 
Powyższe pytanie nurtuje sporo młodych mam, które złożyły w ZUS wnioski o wypłatę  wysokiego zasiłku macierzyńskiego, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Biznesmamy dowiadują się często, że Zakład przeprowadza w ich wypadku kontrolę.
 
Jak długo zatem kontrola taka może potrwać, gdzie może być prowadzona i jakie przepisy ją regulują?
Zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ kontroli ( np. ZUS) musi zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Zakres kontroli przeprowadzanej przez kontrolera musi być dokładnie wskazany w upoważnieniu.
 
Kontrolę prowadzi się w siedzibie kontrolowanego, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, a za zgodą kontrolowanego również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to kontrolę usprawnić.
Zgodnie z art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  czas wszystkich kontroli organu kontroli ( z pewnymi wyjątkami) nie może przekroczyć:

1)    w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
2)    w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
3)    w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
4)    w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Nowe przepisy

Aktualizacja – styczeń 2020 r. 

Jak wiecie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zastąpiła ustawa Prawo przedsiębiorców. 

Ale czasy kontroli w danym roku kalendarzowym się nie zmieniły. Teraz reguluje to przepis art. 55 ustawy. 

Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie w przedsiębiorstwie równocześnie nie może trwać wiecej niż jedna kontrola. 

Włącz się do dyskusji

A jak to jest w przypadku kiedy siedziba działalności jest w domu, gdyż to jest sprzedaż internetowa. Czy mogą doczepić się, że jest Dg fikcyjna, jeśli się towar zakupi i odsprzedaje z zyskiem.

Miesiąc po zakończonym zasiłku macierzyńskim zostałam wezwana do ZUS w celu przedłożenia dokumentów udowadniających, że działalność była i jest faktycznie prowadzona… A pół roku wcześniej, jeszcze podczas macierzyńskiego, miałam kontrolę zatrudnionych pracowników…

W tym przypadku trzeba odróżnić kontrolę (sporządza się z niej protokół) od postępowania wyjaśniającego, które często prowadzi ZUS.

Tak, po kontroli pracowników był protokół, natomiast postępowanie wyjaśniające zakończyło się na złożeniu przeze mnie dokumentów księgowych… i to tyle… Żadnego odzewu ZUS potem

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279