Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Zasiłek chorobowy – podstawy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. prawcownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) lub dobrowolnie (osoby prowadzące działalność gospodarczą).
W przypadku osób ubezpieczonych obowiązkowo okres wyczekiwania wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Prawo do zasiłku niezdolny do pracy z powodu choroby nabędzie od 31 dnia.
W przypadku, gdy ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym jego okres wyczekiwania jest dłuższy i wynosi aż 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.  Zasiłek chorobowy będzie takiej osobie przysługiwał dopiero od 91 dnia ubezpieczenia.

Ważne

Zasiłek chorobowy przysługuje nie tylko z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.
Zasiłek ten otrzymają również osoby (podlegające ubezpieczeniu) przebywające w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego lub w stacjonarnym zakładzie  opieki zdrowotnej (w przypadku leczenia uzależnienia alkoholowego lub  od środków odurzających i psychotropowych.
Ponadto zasiłek chorobowy przysługuje osobom  poddającym się badaniom lekarskim (kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów) oraz osobom, u których jest podejrzenie zakażenia chorobą zakaźną.
Podstawowe informacje na temat zasiłku chorobowego zamieścił na swojej stronie ZUS .
Włącz się do dyskusji

Witam
Przejrzałam cały blog i nie znalazłam informacji na temat wystawiani faktury vat w czasie zasiłku chorobowego. Na wielu stronach są informacje, że podczas chorobowego wystawiać fv nie można. Jednakże co w sytuacji gdy na L4 idzie się w trakcie miesiąca np od 10.08 czy za te 10 dni w których wykonywało się pracę wystawić faktury też nie można? Odpowiedź wydaje się logiczna że przecież nie można wykonywać pracy na L4 ale w tym wypadku przecież praca była wykonywana do 10.08.
Przepraszam że piszę w tym miejscu ale tak jak napisałam nie znalazłam w blogu żadnej informacji o tym problemie.

Pozdrawiam
Agnieszka

Witam,
Ja chciałam się upewnić czy posiadam właściwe informacje w kwestii zasiłku chorobowego z tytułu prowadzonej działalności będąc jednocześnie na urlopie wychowawczym u pracodawcy (praca na etat, minimalne wynagrodzenie). Od 1 stycznia br. jestem na urlopie wychowawczym i od tego momentu opłacać będę składki z działalności od podwyższonej podstawy tj. 8000 tyś. Jestem w ciąży i być może pójdę na zwolnienie chorobowe.
W ZUS-ie uzyskałam dwie różne opinie. Jedna to taka że jeżeli nie miałam przerwy w ubezpieczeniu powyżej 31 dni to okres karencji 90 dni mnie nie obowiązuje bo liczy się ciągłość z zatrudnienia i że podstawa wypłaty zasiłku chorobowego będzie brana tylko z działalności czyli ta wysoka. Druga opinia to taka że aby podstawa była liczona tylko z działalności a nie z 12 miesięcy to muszę opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przez 3 miesiące.
Proszę o pomoc i opinię która z informacji jest prawdziwa.
Pozdrawiam,
Bożena

Witam, a co zrobić w takiej sytuacji: prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z dniem 09.06.2014 wyrejestrowałam się z ubezpieczeń społecznych (w tym z dobrowolnego ubezp.chorobowego) i ubezp.zdrowotnego od dnia 02.06.2014, 09.06.2014 dokonałam zgłoszenia do obowiązkowych ubezp.społecznych i zdrowotnego od dnia 02.06.2014.
11.07.2014 dokonałam wyrejestrowana z obowiązkowych ubezp.społecznych i ubezp.zdrowotnego od 05.07.2014, 11.07.2014 dokonałam zgłoszenia do obowiązkowych ubezp.społecznych i (w tym z dobrowolnego ubezp.chorobowego) i ubezp.zdrowotnego od dnia 05.07.2014 r.
Od jakiej daty będzie naliczane 90 dni wyczekiwania na chorobowe? Od daty wskazanej we wniosku (05.07.2014), czy daty zgłoszenia wniosku (11.05.2014)? Czy w ustawie z dn.13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest zapis, że do ponownego zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń nie obowiązuje termin 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia? Dodam, że do 18.06.2014 przebywałam na L4, jednak – ze względu na wyrejestrowanie – L4 było liczone do 1 czerwca (za ten okres wypłacone też chorobowe).
Zus dał taką odpowiedź: Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem , nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku (który jest dniem wcześniejszym niż dzień zgłoszenia wniosku) jedynie przy pierwszorazowym zgłoszeniu tej osoby do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, dokonanych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Podstawa prawna art. 1 ust.1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.)

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279