Rodzice samotnie wychowujący dziecko czyli:

panna, kawaler, wdowa,
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem

(art. 3, pkt. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych)

ma prawo do pobierania specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Przysługuje on osobom samotnie wychowującym dziecko (matce lub ojcu, opiekunowifaktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka), jeżeli niezostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka oddrugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego zrodziców zostało oddalone.

Dodatek ten wynosi  170 zł na jedno dziecko/ miesięcznie; nie więcej niż 340 zł . Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne wówczas dodatek jest powiększany o 80 zł, do kwoty 250 zł na dziecko, nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci.
Należy pamiętać, że dodatek ten przysługuje również osobom pełnoletnim , w przypadku nauki w szkole  lub szkole wyższej, jeżeli osoba ta nie ukończyła 24 lat, a jej  rodzice nie żyją.Podstawa prawna: art. 11 a ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

One thought on “Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka”

  1. Agnieszka pisze:

    A na przykład wdowa jako samotny rodzic otrzymujący dodatek z tyt.samotnego wychowywania dzieci, wchodzi w nowy związek małżeński to czy nadal będzie otrzymywała ten dodatek?
    Agnieszka ostatnio napisałSejmowe prace nad nowelizacją ustawy żłobkowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!