fbpx
zus kontroluje pracowników i pracodawców

Zasiłek i urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka

Zasiłek i urlop macierzyńskiZasiłek i urlop macierzyński – martwe urodzenie

Dzisiaj temat, który koresponduje z moimi ostatnimi wpisami na blogu medyczneprawo.pl
Temat zasiłku i uelopu  macierzyńskiego w przypadku urodzenia martwego dziecka jest często pomijany.
Popatrzmy zatem w przepisy:

§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.

Art. 180[1]. kodeksu pracy

Problemów nie ma, jeżeli poród nastąpił minimum w 22 tygodniu ciąży.  Wówczas uważa się, że dziecko urodziło się martwe, Urząd stanu Cywilnego wydaje akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym.
Jest to dokument niezbędny aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek przyznał.
Przy urodzeniu martwym lekarz, położna lub zoz wystawia pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, które jest przekazywane do USC. Martwe urodzenie należy zgłosić w ciągu trzech dni od porodu.
Oznacza to, że przy zgłoszeniu urodzenia  martwego nie ma znaczenia wiek ciąży, a powyższe przepisy nie rozróżniają urodzenia martwego od poronienia.
Problemy napotykają rodzice dzieci, które urodziły się przed 22 tygodniem ciąży.
Ostatnio zwróciła się do mnie o pomoc Pani, która urodziła dziecko w 17 tygodniu i nie wiedziała czy należy jej się zasiłek macierzyński.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu ich przetwarzania (Dz.U. nr 247, poz. 1819) w
załączniku określa, iż

Zgonem płodu (urodzenie martwe) określa się zgon następujący przed całkowitym wydaleniem lub wydobyciem z ustroju matki, o ile nastąpił po upływie 22. tygodnia ciąży lub później. O zgonie świadczy to, że po takim wydaleniu lub wydobyciu płód nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.

Poronieniem określa się wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni).

Co to oznacza?

Przede wszystkim wątpliwości natury interpretacyjnej.
Część bowiem ekspertów uważa, że w przypadku urodzenia martwego przed 22 tygodniem ciąży zasiłek macierzyński nie przysługuje, jest to bowiem poronienie.
W takim przypadku pracownicy przysługuje np. zasiłek chorobowy.
Nalezy jednak zauważyć, że rozróżnienie na poronienie i urodzenie martwe zostało dokonane na potrzeby prowadzenia dokumentacji medycznej.
Jeżeli rodzice uzyskają z USC akt urodzenia dziecka wówczas matka powinna nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego  oraz urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni.

Zapytaj o wycenę porady

Zadzwoń: +48 600 375 279
Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

Podobny wpis
wygrana z ZUS
Kolejna wygrana z ZUS. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego
Skontaktuj się z nami