Większą ochronę bezrobotnych kobiet, które są w ciąży zagwarantuje znowelizowana przez Sejm w dniu 3 grudnia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa obecnie trafiła do Senatu.

Zgodnie z nowymi zapisami:

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, (…), z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, za wyjątkiem kilku przepisów mających inny termin wejścia w życie.
Więcej o nowelizacji ustawy można przeczytać np. tu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!