fbpx

Pensja – majątek wspólny, czy osobisty?

fot.sxc.hu

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 33 pkt. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Pensja jest wierzytelnością tylko do momentu jej wypłaty.
Natomiast do majątku wspólnego małżonków należą:

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (art. 31§ 2. pkt. 2 krio).

A zatem do chwili wypłaty pensja jest składnikiem majątku osobistego, po wypłacie wchodzi już do majątku wspólnego małżonków.

Co trzeba zrobić aby pensja była wyłącznie składnikiem majątku osobistego?

Małżonkowie lub przyszli małżonkowie mogą np. zawrzeć umowę majątkową w formie aktu notarialnego. W umowie można wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć (np. wyłączyć z majątku wspólnego składnik w postaci pobranych pensji) bądź ustanowić rozdzielność majątkową (art. 47 krio).

Zapytaj o wycenę porady

Zadzwoń: +48 600 375 279
Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

Podobny wpis
obniżenie podstawy wymiaru składek to częsta praktyka ZUS
Obniżenie podstawy wymiaru składek przez ZUS
Skontaktuj się z nami