Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę pobiera z tego tytułu wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 33 pkt. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

Pensja jest wierzytelnością tylko do momentu jej wypłaty.
Natomiast do majątku wspólnego małżonków należą:

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (art. 31§ 2. pkt. 2 krio).

A zatem do chwili wypłaty pensja jest składnikiem majątku osobistego, po wypłacie wchodzi już do majątku wspólnego małżonków.

Co trzeba zrobić aby pensja była wyłącznie składnikiem majątku osobistego?

Małżonkowie lub przyszli małżonkowie mogą np. zawrzeć umowę majątkową w formie aktu notarialnego. W umowie można wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć (np. wyłączyć z majątku wspólnego składnik w postaci pobranych pensji) bądź ustanowić rozdzielność majątkową (art. 47 krio).

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279