W czwartek, 26 stycznia 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i wprowadził do niej 26 poprawek.

Najważniejsze ze zmian wprowadzonych przez Senat

  • zadaniem nowej ustawy nie jest zastępowanie dotychczasowych form opieki nad dziećmi, a jedynie ich uzupełnienie,

Art. 2a. Ustawa nie narusza prawa do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w innych formach niż określone w ustawie oraz prawa do prowadzenia tej opieki przez inne osoby niż określone w ustawie. 

  • osoby sprawujące opiekę na dziećmi na podstawie tej ustawy będą usiały przechodzić obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne,
  • kandydaci na opiekunów będą musieli przejść szkolenie,
  • Rada Ministrów została zobowiązana do corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi sprawozdania z realizacji ustawy,
  • umożliwiono tworzenie zespołów żłobków i klubów,
  • vacatio legis ustawy będzie wynosiło 1 miesiąc.

We wczorajszym wpisie przedstawiłam informację, iż moja Kancelaria przygotowuje szkolenie z zakładania żłobków i klubów malucha po wejściu w życie nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Ponieważ zasypano mnie pytaniami na temat tego szkolenia spieszę z wyjaśnieniami.

W chwili obecnej badamy zapotrzebowanie na szkolenie z tego tematu i zastanawiamy się nad jego formą.
Stąd prośba o wypełnienie ankiety znajdującej się na pasku bocznym po prawej stronie.
Czy wolą państwo szkolenie stacjonarne? Czy też lepszą formą byłoby szkolenie przez internet?

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt mailowy (adres w zakładce kontakt)
Więcej informacji we wpisie z terminarzem szkoleń

Miło mi donieść, że na portalu Biznes Wieszjak.pl ukazał się w dniu dzisiejszym mój artykuł poświęcony zakładaniu żłobków i klubów malucha.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury:
Jak założyć żłobek i klub dziecięcy – pozwolenia

Jednocześnie zapewniam, że dalsze informacje związane z nową ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech już niebawem na blogu Temida Jest Kobietą.
Mogę również poinformować, że moja kancelaria – LEGE ARTIS przygotowuje szkolenie na temat zakładania żłobków i klubów dziecięcych.
Więcej informacji – wkrótce.

Wczoraj na swoim posiedzeniu obradowała senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Tematem prac była oczywiście ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o której pisałam już wcześniej na blogu.
Senatorowie z Komisji proponują skrócenie vacatio legis ustawy z 3 do 1 miesiąca od daty ogłoszenia.
Ich zdaniem do ustawy należy również dopisać informację dla rodziców o skutkach jakie niesie za sobą pozostawienie dziecka w żłobku lub skorzystanie z innej formy opieki nad maluchami.

Więcej na ten temat w Rynku Zdrowia.

W niedawnej ankiecie wybraliście Państwo temat kolejnego wpisu na blogu Temida Jest Kobietą.

Zgodnie z jej wynikiem dziś wpis o tym jak założyć klub dziecięcy zgodnie z nową ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która obecnie trafiła do Senatu.

Jedną z form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech są właśnie tzw. kluby dziecięce (art. 2 ustawy).

Będą mogły w nich przebywać maluchy, które ukończyły pierwszy rok życia.

Klub musi zagwarantować opiekę nad maluchami  przez 5 godzin dziennie; musi się w nim znaleźć miejsce na odpoczynek dla dzieci. Działający klub musi mieć przynajmniej jedno pomieszczenie.

Dokładne wymagania sanitarne i lokalowe mają zostać określone w rozporządzeniu.

Jeżeli chcą Państwo taki klub prowadzić należy pamiętać, że

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

Read more »

Wszystkie projekty ustaw traktujące o in vitro nadal leżą w sejmowej Komisji Zdrowia. Teraz projekty pogrupowano, ustawy posklejano oczywiście politycznym klejem. Największe szanse na II czytanie mają projekty posła Gowina i poseł Kidawy-Błońskiej.
 Więcej na ten temat można przeczytać w  Gazecie Wyborczej.

O co chodzi więc z tym VAT-em?
 Chodzi o zmiany w ustawie o VAT. Przed nowelizacją z podatku tego były  zwolnione w praktyce wszystkie zabiegi medyczne, obecnie wyłącznie te, które poprawiają lub ratują życie pacjentów. 

Co to oznacza?

Obecnie nie wiadomo jak według przepisów podatkowych należy traktować zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Część klinik zaczęła więc doliczać 23% VAT, więc zabiegi stały się o ok. 2500 zł droższe. Niestety do tej pory Ministerstwo Finansów nie zajęło jednoznacznego stanowiska jak należy takie zabiegi traktować.
  O podwyżce cen zabiegów in vitro przeczytasz tu.

Ustawę „żłobkową” wreszcie uchwalono, pisałam o tym w tekście z czwartku 6 stycznia, mało kto jednak wie, że zamiast jednego projektu – były dwa.

Tym drugim był Poselski projekt ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do 5 lat,

który zakładał powstanie następujących form opiekuńczo-edukacyjnych:

1) grupa żłobkowa;

2) świetlica dziecięca;

3) grupa zabawowa;

4) dzienny rodzic;

5) grupy sobotnio-niedzielna;

6) mikro grupa przedszkolna.

Ostatecznie przyjęty został projekt firmowany przez PO.
Problem jaki powstał obecnie to zapewnienie opieki dzieciom zanim zostaną objęte obowiązkiem szkolnym, a więc dzieciom w wieku 3 (od ukończenia danego roku szkolnego) do 5 lat. Przykładowo rodzice zatrudniający nianię na preferencyjnych warunkach w ramach „umowy uaktywniającej” najprawdopodobniej stracą tę możliwość gdy ich dziecko ukończy 3 lata.
Zainteresowanym tematem żłobków, przedszkoli i opieki dla maluchów polecam wywiad z Joanną Kluzik -Rostkowską, który ukazał się w Polityce.

We wrześniu w jednym ze swoich blogowych wpisów przedstawiałam projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wczoraj uchwalił ją Sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko Prezydenta. Jako, że vacatio legis ustawy wynosi 3 miesiące, zapewne wejdzie ona w życie gdzieś w maju 2011 r.
Ponieważ ustawa wiele zmienia w opiece nad maluchami, a  moja kancelaria najbliższy czas spędzi pracowicie przygotowując się do jej wejścia w życie, postanowiłam stworzyć na blogu specjalny blok wpisów temu tematowi poświęconemu.
Mam nadzieję, że Państwa zainteresuje.
Dzisiaj informacje ogólne
Ustawa tworzy nowe typy placówek dla najmłodszych:
  1. klubiki dziecięce
  2. żłobki przyzakładowe
  3. powstanie instytucja dziennego opiekuna
  4. będzie można legalnie zatrudnić nianię
Najwięcej zmieni się w przypadku żłobków, które wreszcie przestaną być zakładami opieki zdrowotnej. 
Po wejściu w życie ustawy zmniejszą się wymogi techniczne, sanitarne i lokalowe dotyczące żłobków. 
Dzięki tym zmianom żłobek będzie łatwiej otworzyć, a zatem zwiększy się liczba tego typu placówek.
O tym kto będzie mógł żłobek otworzyć, na jakich zasadach, jak napisać jego statut i zatrudnić pracowników – w jednym z kolejnych wpisów.

Witam w Nowym 2011 Roku Wszystkich Czytelników bloga 🙂


Dzisiaj obiecane w poprzednim wpisie wyjaśnienie dotyczące długości urlopu tacierzyńskiego w przypadku narodzin bliźniąt, trojaczków itd 🙂


Przepis regulujący urlopy ojcowskie brzmi:

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. 

Zatem ustawodawca nie różnicuje długości urlopu ojcowskiego od liczby narodzonych dzieci, jak to jest w przypadku urlopu macierzyńskiego.

Przepisy nie określają też wprost, że ojciec bliźniąt nie ma prawa do „podwójnego” urlopu – po tydzień na każdą narodzoną pociechę.

Wydaje się, że gdyby ustawodawca chciał uzależnić długość urlopu dla ojców od liczby dzieci – taki zapis znalazłby się w znowelizowanym kodeksie pracy, a skoro go nie ma to przysługuje tylko tydzień niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu.


Czy zatem ojcowie bliźniąt stoją na przegranej pozycji?


Niekoniecznie. Zawsze pozostaje droga sądowa. Jeżeli zatem jakiś ojciec przeciera szlak i wniósł pozew do sądu przeciwko swojemu pracodawcy o dwa tygodnie urlopu zamiast jednego zapraszam do podzielenia się uwagami z Czytelnikami bloga.

Ponadto można próbować składać dwa wnioski – na każde z bliźniąt. Najpierw na jedno (jeden akt urodzenia), a następnie na drugie z bliźniąt (drugi akt urodzenia), najlepiej w dwóch różnych latach np. 2011 i 2012, póki dzieci nie skończą roku.

Pierwszego urlopu pracodawca odmówić nie może. Jeżeli nie udzieli kolejnego – pozostaje droga sądowa.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!