Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 uchwalona przez Senat

 

W czwartek, 26 stycznia 2011 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 i wprowadził do niej 26 poprawek.

Najważniejsze ze zmian wprowadzonych przez Senat

  • zadaniem nowej ustawy nie jest zastępowanie dotychczasowych form opieki nad dziećmi, a jedynie ich uzupełnienie,

Art. 2a. Ustawa nie narusza prawa do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w innych formach niż określone w ustawie oraz prawa do prowadzenia tej opieki przez inne osoby niż określone w ustawie. 

  • osoby sprawujące opiekę na dziećmi na podstawie tej ustawy będą usiały przechodzić obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne,
  • kandydaci na opiekunów będą musieli przejść szkolenie,
  • Rada Ministrów została zobowiązana do corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi sprawozdania z realizacji ustawy,
  • umożliwiono tworzenie zespołów żłobków i klubów,
  • vacatio legis ustawy będzie wynosiło 1 miesiąc.
Podobny wpis
chore dziecko wprzedszkolu
Chore dziecko w przedszkolu
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!
Skontaktuj się z nami