Toruńska Fundacja Nie Tylko Matka Polka już od marca rusza z projektem

BĄDŹ ŚWIADOMA SWOICH PRAW.  Prawa kobiet jako niezbywalna, integralna i niepodzielna część fundamentalnych praw człowieka


Celem projektu jest upowszechnienie i podniesienie elementarnej świadomość prawnej kobiet w zakresie przysługujących im praw poprzez spotkania edukacyjne prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny prawa.

Projekt potrwa  od 23.03.2011 do 22.06.2011r. (wcześniej będzie prowadzony nabór uczestniczek).

Spotkania edukacyjne zostały podzielone na bloki tematyczne:
1. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – poznaj swoje prawa

Omówienie zagadnień:  mobing i molestowanie seksualne w pracy, dyskryminacja zawodowa, ochrona rodzicielska, zasiłki wychowawcze, macierzyńskie dodatek rodzicielski.

2. Prawo rodzinne i opiekuńcze  – poznaj swoje prawa

Omówienie zagadnień: rozwód i separacja, alimenty, opieka nad dzieckiem, konkubinat, podział majątku wspólnego.

3. Prawa pacjentki – poznaj swoje prawa

Omówienie zagadnień: prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do informacji, prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych, prawo do poszanowania intymności i godności, prawo dostępu do dokumentacji.( Ten blok poprowadzę ja).

Wszystkie Panie zainteresowane projektem zapraszam do kontaktu z Panią Agatą Chyżewską  – pomysłodawczynią projektu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami indywidualnymi (zamkniętymi) z następujących tematów:

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy ? – najbliższy termin – 28.02.2014 – szczegóły TUTAJ

Żłobek przyzakładowy szansą rozwoju przedsiębiorstwa

Dzienny opiekun – pomysł na biznes

Niania – jak podpisać skuteczną umowę uaktywniającą

napisz na adres kancelaria@przyborowska.eu

Każde szkolenie jest:

 • dopasowane bezpośrednio do potrzeb klienta
 • w terminie i miejscu wspólnie uzgodnionym

Każdy klient:

 1. otrzymuje materiały promocyjne
 2. może zostać objęty opieką prawną kancelarii po uzgodnieniu jej warunków

Powyższe informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy – zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku

Jeżeli w moim blogu nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię zagadnienie:

związane z zasiłkiem chorobowym,

zasiłkiem macierzyńskim,

urlopem macierzyńskim/urlopem ojcowskim

oraz prawami przysługującymi kobietom w ciąży, matkom oraz ojcom

mieszkasz w Polsce lub za granicą

napisz na adres mailowy: kancelaria@przyborowska.eu lub skorzystaj z poniższego formularza:

[contact_form]

Ponieważ porady prawne są odpłatne – w odpowiedzi otrzymasz zwrotny mail z wyceną porady oraz instrukcją dalszego postępowania w celu jej uzyskania.

Nie udzielam porad prawnych w odpowiedzi na pytania pojawiające się w komentarzach do artykułów.


Obecnie tylko około 2% dzieci chodzi do żłobka, zdobycie miejsca w tego typu placówce dla dziecka graniczy niemal z cudem.
Dlaczego?
Bo żłobki działają w organizacyjnej formule zakładów opieki zdrowotnej. Już niedługo.
Prezydent podpisał właśnie ustawę o opiece nad dziećmi do lat trzech, która przełamuje żłobkowy impas. Żłobki przestaną być ZOZ-ami.

Żłobek przyzakładowy

Każdy pracodawca, który zdecyduje się otworzyć przyzakładowy żłobek (klub dziecięcy raczej nie zda tu egzaminu ponieważ kluby będą mogły działać tylko do 5 godzin dziennie) będzie mógł liczyć na dodatkowe ułatwienia.
Założenie żłobka oraz jego funkcjonowanie będzie mogło być finansowane z powiększonej składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Co o tych ułatwieniach w zakładaniu żłobków przyzakładowych sądzą Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) – największa i najstarsza organizacja pracodawców w Polsce:

W ocenie Pracodawców RP taka ulga zmotywuje firmy do zakładania żłobków dla dzieci swoich pracowników. Utworzenie takiej placówki to korzyść dla pracodawcy, bowiem nie utraci cennego i doświadczonego pracownika, któremu urodzi się dziecko. To również zysk dla budżetu państwa w postaci dodatkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, którym zostanie objęta wartość świadczenia opieki nad dzieckiem oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od pracujących młodych rodziców. Państwo zaoszczędzi także na wydatkach na składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, które opłaca za osoby przebywające na urlopach wychowawczych.

Zatem pracodawco – sprawdź czy warto zainwestować w żłobek!

W dniu dzisiejszym o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Pan Prezydent Bronisław Komorowski podpisze ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Uroczyste podpisanie ustawy jest pierwszym punktem specjalnej konferencji:

„Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – szanse i wyzwania”.

Konferencja odbędzie się w ramach Forum Debaty Publicznej „Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina”.
Plan konferencji dostępny jest tu.
Obrady Forum będą też transmitowane on-line na  oficjalnej stronie Prezydenta

http://www.flickr.com/photos/49587269@N08/4543273295

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, o której już wielokrotnie pisałam na blogu, w artykule 2  ma taki zapis:

1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub
klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.

Wydawałoby się, że żłobki i nianie to nic nowego, ale dzięki tej ustawie nianie wreszcie będą mogły wyjść z szarej strefy i będą „normalnie” zarabiać odkładając na swoją przyszłą emeryturę.

Jak to możliwe?

Nianią, zgodnie z ustawą będzie osoba fizyczna (a więc nie będzie trzeba prowadzić działalności gospodarczej), która będzie świadczyła opiekę nad dziećmi na podstawie specjalnej pisemnej umowy zawieranej z  rodzicami.

Umowa uaktywniająca

Umowa uaktywniająca określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) cel i przedmiot umowy;
3) czas i miejsce sprawowania opieki;
4) liczbę dzieci powierzonych opiece;
5) obowiązki niani;
6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7) czas, na jaki umowa została zawarta;
8) warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Nowością w pracy niań będzie to, że za swoją pracę będzie prócz wynagrodzenia miała opłacane  składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnikiem składek jest ZUS, oraz rodzic w przypadku nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Niania będzie mogła także przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego – składkę tę opłacał będzie rodzic.

Ważne

Jeżeli rodzic lub rodzice stracą pracę lub zaprzestaną prowadzenia działalności gospodarczej składki przez 3 miesiące będzie płacił ZUS.

Nowe przepisy dotyczące niań wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Wszystkich poszukujących  informacji dodatkowych zapraszam do kontaktu poprzez zakładkę porady on-line.

Wzór umowy uaktywniającej dostępny jest we wpisie Umowa uaktywniająca – zapraszam.

http://www.flickr.com/photos/jaypjay/421272571

W dniu dzisiejszym kolejna porcja informacji dotycząca dziennych opiekunów. Poprzedni wpis znajdziecie Państwo tu.

Wiemy już kim będzie dzienny opiekun, czym będzie się zajmował oraz kto zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat trzech będzie mógł dziennym opiekunem zostać.

Jak będzie można zostać dziennym opiekunem?

Gminy zainteresowane instytucją dziennego opiekuna będą ogłaszały specjalne konkursy ofert.

Konkursy będą otwarte i przeprowadzane na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku wygrania konkursu osoba chcąca być dziennym opiekunem podpisuje z wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ile będzie można zarobić – czyli wynagrodzenie.

Obecnie jeszcze nie wiadomo jakie to będą kwoty. Zgodnie z art. 43 ustawy:

Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania
określa, w drodze uchwały, rada gminy.

Wszyscy dzienni opiekunowie będą figurowali w wykazie prowadzonym przez daną gminę.

Wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej wykaz.
Czy dzienny opiekun będzie musiał mieć wykształcenie pedagogiczne?

Ustawa bezpośrednio nie stawia takiego wymagania, tym bardziej, że kandydaci będą musieli odbyć specjalne szkolenie. Jednakże posiadanie takiego wykształcenia zapewne będzie brane pod uwagę podczas konkursu ofert.

Dlaczego uważam, że dzienny opiekun to fajny pomysł na biznes dla mamy?

Bo to świetny sposób na wychowywanie własnego małego dziecka (nie posyłamy własnej pociechy do żłobka, niani czy przedszkola), zapewniamy mu kontakt z rówieśnikami a jednocześnie możemy „podreperować” domowy budżet.

Warunków do spełnienia jest kilka  (w tym ten najważniejszy – trzeba kochać dzieci), ale chyba będzie warto takim opiekunem zostać 🙂

Nie wiesz jak będzie trzeba przygotować własną ofertę – zajrzyj tutaj.

Otrzymałam dzisiaj bardzo dobrą wiadomość.

Toruńska fundacja Nie Tylko Matka Polka otrzymała dofinansowanie na projekt poradnictwa prawnego dla kobiet.

Prawniczki będą udzielały porad z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa medycznego i praw pacjenta.

Więcej informacji niebawem – tu na blogu, na nowej grupie na GoldenLineKobieta i Prawo (będącej miejscem do dyskusji na tematy poruszane na blogu Temida Jest Kobietą) oraz zapewne na stronie Fundacji.

Dziewczynom serdecznie gratuluję pomysłu i zapału do pracy 🙂

O samym pomyśle niedawno pisały Nowości

Pora napisać o wysokości składek ZUS płaconych za rok 2011 rok.

Już za dwa dni (10. 02)  przedsiębiorcom jednoosobowym (działającym na własny rachunek, bez pracowników) mija termin opłacenia składek za styczeń 2011 r.

Składki przedsiębiorców opłacających ZUS na preferencyjnych warunkach (przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej) wynosić będą:

 • – ubezpieczenie społeczne bez ubezpieczenia chorobowego: 113,05 zł
 • -ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)- 10,19 zł
 • – ubezpieczenia zdrowotne: 243,39 zł


Razem:
366,63 zł

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców (60% podstawy wymiaru)

 • – ubezpieczenie społeczne bez  ubezpieczenia chorobowego: 547,99 zł
 • – ubezpieczenie chorobowe – 49,38 zł
 • – Fundusz Pracy: 49,38 zł;
 • – ubezpieczenia zdrowotne: 243,39 zł


Razem:
890,14 zł

źródło 1; ZUSźródło 2


http://www.flickr.com/photos/cubagallery/3691463597

 

W momencie, kiedy ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wejdzie w życie dziećmi będą mogli zajmować się tzw. dzienni opiekunowie.

Kim będzie dzienny opiekun?

Będzie to osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług). Taka osoba będzie mogła opiekować się maluchami w wieku od 20 tygodni do trzech lat (w wyjątkowych przypadkach do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia).Pod opieką dziennego opiekuna będzie mogło przebywać maksymalnie pięcioro dzieci.Zadania dziennego opiekuna

Do jego zadań będzie należało m. in.

1)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

Kto będzie mógł zostać dziennym opiekunem?

Dziennym opiekunem będzie mogła zostać osoba, która

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

6) odbyła specjalne szkolenie

Kolejny wpis na temat dziennych opiekunów dostępny jest tu.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!