fbpx
legalna niania

Dzienny opiekun – pomysł na biznes dla przedsiębiorczej mamy (I)

http://www.flickr.com/photos/cubagallery/3691463597

 

W momencie, kiedy ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wejdzie w życie dziećmi będą mogli zajmować się tzw. dzienni opiekunowie.

Kim będzie dzienny opiekun?

Będzie to osoba fizyczna zatrudniona przez gminę na podstawie umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług). Taka osoba będzie mogła opiekować się maluchami w wieku od 20 tygodni do trzech lat (w wyjątkowych przypadkach do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia).Pod opieką dziennego opiekuna będzie mogło przebywać maksymalnie pięcioro dzieci.Zadania dziennego opiekuna

Do jego zadań będzie należało m. in.

1)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających
rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka. 

Kto będzie mógł zostać dziennym opiekunem?

Dziennym opiekunem będzie mogła zostać osoba, która

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;
5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;

6) odbyła specjalne szkolenie

Kolejny wpis na temat dziennych opiekunów dostępny jest tu.

Zapytaj o wycenę porady

Zadzwoń: +48 600 375 279
Napisz: kancelaria@przyborowska.eu

Podobny wpis
ustawa o opiece nad dziećmi
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw – opublikowana
Skontaktuj się z nami