Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

Resortowy Program MALUCH

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny program MALUCH („Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”)

Założeniem programu jest dofinansowywane działania  gmin na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Zatem w otwartym konkursie ofert mogą startować gminy zainteresowane otwieraniem:
żłobków
klubów dziecięcych
zatrudnieniem dziennych opiekunów

W ramach programu można będzie można uzyskać dofinansowanie na:

1) wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,
2) adaptację istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
3) budowę lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.
 

Jakie gminy mogą startować w Programie?

Każda gmina będzie mogła złożyć swoją ofertę jednakże pod uwagę będą brane takie kwestie jak:
– niezaspokojone zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
– liczba planowanych w ofercie miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem w relacji do niezaspokojonego zapotrzebowania,
– liczba istniejących miejsc w gminnych i finansowanych (współfinansowanych) przez gminę instytucjach opieki nad dzieckiem do lat 3 (stan na dzień złożenia oferty do konkursu),
– dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca,
– wysokość dotacji celowej na 1 nowopowstałe miejsce,
– sposób realizacji przez gminę dotychczasowych dotacji z budżetu państwa (stopień wykorzystania dotacji, terminowość, wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem).
Istotna będzie również wysokość wkładu własnego gminy.
Można więc przypuszczać, że pierwszeństwo będą miały gminy z bardzo małą ilością miejsc w placówkach opiekujących się dziećmi.

Oferty

Gminy zainteresowane przyznaniem dotacji będą musiały złożyć swoją ofertę na specjalnym formularzu w wersji papierowej oraz elektronicznej.
 

Termin złożenia oferty

Termin jest bardzo istotny i oznaczony bardzo nietypowo.
Ofertę będzie trzeba złożyć w terminie 20 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Obecnie mamy projekt tego rozporządzenia, jednakże powinno ono wejść w życie razem z ustawą, lub krótko po niej. Najbardziej prawdopodobny termin składania ofert to kwiecień-maj !
Oferty będzie trzeba składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego, które dokonywać będą ich oceny. Ostatecznego wyboru dokona Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Do przyznania jest 40 milionów złotych – warto więc wykonać pracę, przygotować ofertę i starać się o uzyskanie dofinansowania.
Każda gmina, która planuje wystartować w MALUCHU powinna zacząć przygotowania już teraz.
 

Przykłady

  1. w przypadku budowy lub zakupu budynku na żłobek dla trzydzieściorga dzieci można uzyskać dofinansowanie w kwocie 630 tys. zł ( przy udziale własnym gminy  wynoszącym przynajmniej 50%)
  2. w przypadku budowy lub zakupu budynku na klub dziecięcy 367 tys. zł
  3. w przypadku dziennych opiekunów – koszt adaptacji lokali gminnych – 20 tys. zł

Do udziału w projekcie przygotowują się np. władze Skwierzyny

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco

Włącz się do dyskusji

Witam serdecznie, cieszę się, że znalazłam informacje na temat zakładania żłobków i klubów. Jestem osobą, która chciałaby takowy klub założyć we własnym domu. Jestem na początku tej drogi, dzisiaj kontaktowałam się ze Strażą Pożarna, by dowiedzieć się, czy moja nieruchomość będzie nadawała się na w/w działalność. Na dzień dzisiejszy mam skontaktować się z rzeczoznawcą, więc szukam dobrego rzeczoznawcy, jestem z okręgu śląskiego, tuż obok Katowic. Może ktoś zna godnego polecenia fachowca?? pozdrawiam serdecznie

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279