Przedszkole oknem na świat to nazwa projektu realizowanego  od kwietnia tego roku przez gminę Płużnica wraz z gminami Dębowa Łąka, Wąbrzeźno i Ciechocin.

Projekt, którego obsługę prawną prowadzi Kancelaria LEGE ARTIS specjalizująca się w pomocy prawnej żłobkom, klubom dziecięcym oraz przedszkolom, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1.

W jego ramach zostanie utworzonych aż 8 przedszkoli, nabór dzieci do placówek rusza niebawem.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie gminy Płużnica

[google1]

 

Wszystkim zainteresowanym założeniem prywatnego żłobka postanowiłam pomóc i przygotowałam tzw. mapę myśli.

Mapa zawiera wszystkie istotne czynności i zadania, które trzeba wykonać przy zakładaniu tego typu placówki.

Jak widać mapa jest dosyć duża dlatego podzieliłam ją na trzy mniejsze części:

1. W tej części mapy znajdziemy informacje związane z żywieniem dzieci w żłobku, z ustaleniem czesnego za pobyt w placówce, z comiesięcznymi wydatkami związanymi z utrzymaniem żłobka, współpracą żłobka z innymi instytucjami i placówkami, działalnością gospodarczą, szkoleniami oraz rozwojem naszej placówki – w przyszłości.

 

 

 

2. Część mapy powyżej przedstawia niezbędne w żłobku dokumenty, wyposażenie placówki. Mamy tu bardzo ważną gałąź – ludzie, czyli sprawy związane z zatrudnianiem personelu. W tej części odnajdziemy również sprawy związane z finansowaniem działalności, reklamą oraz rejestracją żłobka w odpowiednim rejestrze.

3. Ostatnia część mapy to miejsce – sprawy związane przede wszystkim z lokalem, w którym będziemy swój żłobek prowadzić, ale również z położeniem placówki na mapie miejscowości (bardzo ważna sprawa).

 

Mapa działania – „Jak założyć żłobek” może wydawać Ci się duża.

To prawda – zadań przy zakładaniu placówki dla maluchów jest sporo. Dzięki takiej mapie można je pogrupować i usystematyzować i skupiać się na każdym zadaniu  po kolei.

Jeżeli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy przy założeniu żłobka – skontaktuj się lub zapisz na szkolenie.

[google1]

 

Skorzystaj z doświadczenia fachowców

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=110425125519-3403317bd3004683aff4ce85e6e65db2 docname=jak_za_o_y____obek_lub_klub_dzieci_cy username=LegeArtis loadinginfotext=Jak%20za%C5%82o%C5%BCy%C4%87%20%C5%BC%C5%82obek%20lub%20klub%20dzieci%C4%99cy showhtmllink=true width=420 height=149 unit=px]

[google1]

Dzisiaj zamieszczam prezentację, którą posługiwałam się podczas jednej z prelekcji w trakcie Kongresu Żłobkowego w Warszawie w dniu 18.04.2011 r.

Prezentacja dotyczy podstawowych wymogów, które należy spełnić aby założyć żłobek lub klub dziecięcy.

Miłego oglądania 🙂

 

 

 

Wczoraj podczas Kongresu w trakcie  mojego wykładu dotyczącego wymagań lokalowych dla żłobka okazało się, że  zasady wyliczeń wymaganej powierzchni dla placówki nie są tak proste jakby się wydawać mogło.

Pomieszczenia żłobka

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest:

1)   żłobek – posiada co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci;

Zatem minimalna liczba pomieszczeń, którymi musi dysponować żłobek to 2. W jednym pomieszczeniu dzieci będą mogły leżakować, w drugim bawić się oraz spożywać posiłki.


Powierzchnia

Powierzchnię pomieszczeń żłobka precyzuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.

Zgodnie z nim powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2 i ulega zwiększeniu o co najmniej 2,5 m 2 przy każdym kolejnym dziecku.

Oznacza to, że w żłobku, do którego uczęszcza 20 dzieci powierzchnia minimum to 53,5 m2 – na jedno pomieszczenie, nie jak niektórzy uważają – łącznie.

Zatem właściciel żłobka  dla 20 dzieci  minimum musi posiadać lokal z 2 pomieszczeniami po 53,5 m 2 każdy.

Dodatek:

Powyższa interpretacja pojawiła się zaraz na początku wejścia w życie ustawy. Obecnie (2014 r.) przyjmuje się, że powierzchnię należy liczyć łącznie dla wszystkich pomieszczeń.

[google1]

 

Wszystkich zainteresowanych otwarciem i prowadzeniem żłobka zapraszam na Kongres, który odbędzie się w Warszawie 18 kwietnia br, na którym omówię trzy tematy związane z nową ustawą o opiece nad dziećmi  do lat 3. Jest już plan, dostępny poniżej:

Harmonogram Kongresu– Warszawa 18.04. 2011 r.

Więcej informacji

Zus odmówi wypłaty zasiłku

Co zrobić, gdy ZUS odmówi wypłaty zasiłku?

Wielu ubezpieczonych nie wie co zrobić, gdy ZUS odmówi wypłaty zasiłku. Z problemem decyzji odmownej w sprawie przyznania zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego mogą spotkać się zwłaszcza Panie, które :

1. prowadząc działalność pozarolniczą podniosły składki na ubezpieczenia – do maksymalnej podstawy,

2. bądź też swoją działalność założyły już będąc w ciąży.

Oczywiście podnoszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie jest całkowicie legalne, jednakże zdarzają się oddziały ZUS, w których pracownicy zapominają, że każda osoba prowadząca działalność pozarolniczą (a zatem nie tylko kobiety w ciąży) ma do tego prawo i to prawo w przedziwny sposób kwestionują u uzasadnieniach do decyzji odmawiających prawa do zasiłku.

O tym, że nie wolno prowadzić działalności fikcyjnej pisałam już na blogu w temacie:

Działalność gospodarcza w ciąży – kilka uwag

ZUS ma bowiem prawo skontrolować firmę  i sprawdzić czy działalność jest rzeczywiście prowadzona.

Jeżeli dojdzie do wniosku że nie – w skrzynce pocztowej znajdziemy list (zwykły, nie polecony) z decyzją odmawiającą prawa do zasiłku, a właściwie decyzją o niepodleganiu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej.

Zatem kwestionując prowadzenie działalności  ZUS stwierdza, że nie podlegamy ubezpieczeniu z tytułu jej prowadzenia.

 

Co można zrobić gdy dostaniemy decyzję ZUS kwestionującą nasze prawo do świadczenia i odmawiającą wypłaty zasiłku?

Z takim pytaniem zwraca się do mnie sporo moich Klientek zrozpaczonych faktem nieotrzymania zasiłku ( z różnych powodów) i szukających fachowej pomocy.

Jeżeli Organ Rentowy, czyli ZUS odmówi wypłaty zasiłku należy napisać odwołanie od decyzji ZUS.

Takie odwołanie wnosi się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem naszego miejscowego oddziału ZUS, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie jest wolne od opłat sądowych.

Jeżeli ZUS po przeczytaniu odwołania przyzna nam rację – zmieni decyzję i rozpocznie wypłacanie świadczenia. Jeżeli będzie nadal stał na dotychczasowym stanowisku sprawa trafi do sądu, gdzie będzie trzeba udowodnić swoje racje. Jeżeli nam się uda – ZUS będzie musiał zasiłek wypłacić.

Z mojej praktyki jednak wynika, że do zmiany decyzji w ZUS bez postępowania sądowego dochodzi bardzo rzadko.

Więcej na temat podważania przez ZUS prowadzenia działalności gospodarczej można przeczytać na portalu Wirtualna Polska.

 

 

 

 

Kilka dni temu z prośbą o odpowiedź na kilka pytań związanych z dziennymi opiekunami zwróciła się do mnie Pani redaktor Katarzyna Klimek-Michno z Dziennika Polskiego zbierająca materiały na ten temat.

Artykuł pt. Maluchy dadzą pracę ukazał się w dzisiejszym wydaniu Dziennika Polskiego.

Zapraszam do lektury 🙂

Maluchy dadzą pracę -wystarczy kliknąć

 

zasiłekZasiłek z ubezpieczenia społecznego

Dzisiaj małe ostrzeżenie, że nie warto ufać wszystkim radom związanym z kwestią „tzw. wysokiego zasiłku macierzyńskiego” zamieszczonym na wszelakich forach i portalach internetowych.  Gdy nie jest się pewnym co należy zrobić aby taki zasiłek przysługiwał, najlepiej poradzić się specjalisty – np. swojej księgowej lub zadać szereg pytań w ZUS-ie.

O co więc chodzi z tymi składkami na ubezpieczenie chorobowe?

Na portalu goldenline.pl znalazłam takie wpisy będące częścią polemiki:

 

z moich informacji wynika, że poród jeśli ustalony jest na ………. to oznacza, że ubezpieczenie chorobowe dobrowolne Panią obejmuje, a opłacić Pani musi tą składkę chorobową dobrowolną do ………………. Bo……………nabędzie Pani zasiłek macierzyński i od tego momentu zgodnie z przepisami nie opłaca Pani tylko składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast pozostałe jak chorobowe dobrowolne, zdrowotne i wypadkowe Pani opłaca. Chorobowe dobrowolne w wysokości zadeklarowanej czyli podwyższonej. Co ważne te składki na chorobowe dobrowolne w podwyższonej wartości musi Pani opłacać przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego. Dopiero po zakończeniu może Pani obniżyć podstawę chorobowego dobrowolnego do minimalnej.

Jeśli chodzi o wysokość podstawy składki na ubezpieczenia chorobowe dobrowolne w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, to kierowałem się danymi zawartymi w wyroku sądu. Informacje wskazują na to, że dopiero po ustaniu pobierania tego zasiłku można obniżyć podstawę ub. chorobowego do minimalnej.

Zaprezentowane wyżej stanowisko jest błędne.

Jak opłacać składki?

Po pierwsze – składka na ubezpieczenie chorobowe w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej jest dobrowolna.

Po drugie – podstawa wymiaru składek  jest deklarowana w wysokości dowolnej, byleby tylko mieściła się w ustawowym przedziale 60%-250% podstawy wymiaru.

Po trzecie – wysokość zasiłku macierzyńskiego obliczana jest na podstawie zadeklarowanego przychodu z okresu przed urodzeniem dziecka (maksymalnie z 12 miesięcy przed).

Co to oznacza?

Tak naprawdę od momentu urodzenia dziecka – gdy nabywamy prawo do zasiłku macierzyńskiego możemy się z ubezpieczenia chorobowego nawet wyrejestrować . Nie ma obowiązku opłacania składek od wysokiej podstawy przez cały okres pobierania tego zasiłku. Jeżeli zależy nam na ciągłości ubezpieczenia – można ją obniżyć do minimalnej podstawy.

Na koniec fragment uzasadnienia Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 21.04.10 r. ( II UZP 1/10):

Ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, przysługuje zasiłek macierzyński (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.; dalej jako: „ustawa zasiłkowa”) w wysokości miesięcznie 100 % podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 1 ustawy). Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do tego zasiłku (art. 52 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej), z tym że, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem okresu 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (art. 52 w związku z art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Przychodem w rozumieniu ustawy jest zaś kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2007 r.). Z powyższego wynika, że ubezpieczona prowadząca pozarolniczą działalność, która przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i w okresie tego ubezpieczenia urodziła dziecko, z chwilą ziszczenia się tego ryzyka ubezpieczeniowego nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.”

Całość dyskusji jest dostępna na goldenline.pl

 

 

Drogi Czytelniku,

Jeżeli w moim blogu nie znalazłeś odpowiedzi na interesujący Cię temat,

lub potrzebujesz porady prawnej w swojej sprawie

mieszkasz w Polsce lub za granicą

napisz na adres mailowy: kancelaria@przyborowska.eu lub skorzystaj z poniższego formularza

[contact_form]

Ponieważ porady prawne są odpłatne – w odpowiedzi otrzymasz zwrotny mail z wyceną porady (na podstawie opisanego stanu faktycznego) oraz instrukcją dalszego postępowania w celu jej uzyskania.

Nie udzielam porad prawnych w odpowiedzi na pytania pojawiające się w komentarzach do artykułów.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!