Gdyby w twojej gminie dostępne były miejsca w żłobkach oraz u dziennych opiekunów (pamiętaj – to gmina rozpisuje konkurs na taki rodzaj opieki nad dziećmi do lat 3) to gdzie posłałbyś swoją pociechę?

Gdybyś miał wybór to posłałbyś dziecko:

  • do żłobka (58%, 7 Votes)
  • pod opiekę dziennego opiekuna (42%, 5 Votes)

Total Voters: 12

Loading ... Loading ...

Wszelkie uwagi i przemyślenia mile widziane 🙂

 

 

Niedawno Minister Fedak ogłosiła, że w pierwszej edycji MALUCHA wybrano 111 ofert. Dzięki dofinansowaniu wybranych projektów powstanie ponad 3 tysiące nowych miejsc dla dzieci do lat 3.

O tym czy warto startować po dotację w MALUCHU rozmawiałam m. in. wczoraj podczas szkolenia, które prowadziłam w Zielonej Górze, z  zielonogórskimi urzędniczkami. To miasto otrzymało bowiem dotacje na 5 oddziałów żłobkowych tworzonych przy przedszkolach w mieście.

Większość przyznanych dotacji dotyczyła adaptacji i wyposażenia lokali na żłobki i kluby dziecięce. Dwie gminy postawiły na dziennych opiekunów ( więcej o tej instytucji można przeczytać we wpisach: Dzienny opiekun – pomysł na biznes dla przedsiębiorczej mamy (II)

Dzienny opiekun – pomysł na biznes dla przedsiębiorczej mamy (I))

Są to gmina Wieprz oraz gmina z województwa kujawsko-pomorskiego – Unisław.

Zatem wszyscy zainteresowani pracą jako dzienni opiekunowie mogą wypatrywać konkursów w tych gminach.

Teraz rusza druga edycja  programu MALUCH  dla gmin. Wprowadzono w nim kilka zmian.

Przede wszystkim będą aż trzy terminy naboru wniosków:

tura 1: do 20 czerwca 2011 r.,
tura 2: do 15 lipca 2011 r.,
tura 3: do 5 sierpnia 2011 r.

Wprowadzono możliwość dofinansowania zadań realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

Będzie można realizować projekty dwuletnie.

Myślę, teraz gminy będą odważniej składały wnioski.

[google1]

O tym co zrobić, gdy ZUS odmówi wypłaty zasiłku poświęciłam wpis pt: Co zrobić gdy ZUS odmówi wypłaty zasiłku – oczywiście należy napisać odwołanie do sądu, gdy odmowa przyznania zasiłku jest bezzasadna.

Co dzieje się dalej?

Zazwyczaj ZUS pisze odpowiedź na nasze odwołanie, w którym podtrzymuje swoją decyzję (gdyby uznał, że odwołanie jest słuszne, sam może zmienić decyzję i przyznać zasiłek).

Ostatnio jedna z moich Klientek właśnie  taką odpowiedź  ZUS otrzymała.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oczywiście podtrzymał swoją decyzję (nie uznano podstawy wymiaru składek zadeklarowanej przez Klientkę)

Jako argumentu ZUS użył orzeczenia Sądu Najwyższego, którego teza brzmi następująco:

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego osoby niebędącej pracownikiem nie może być wyższa niż przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w dniu poprzedzającym powstanie prawa do zasiłku chorobowego (art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.).

Oczywiście ZUS ma rację, tyle tylko, że zapomniał iż przychód jest deklarowany przez samego ubezpieczonego – w granicach przewidzianych przepisami, a organ akurat tego zakwestionować nie może, zatem wydał decyzję błędną.

Co więcej ZUS nie jest uprawniony do twierdzenia, iż przychód jest „za niski” w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą.

ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia za pracę, natomiast nie może tego robić w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą -zgodnie z orzeczeniem SN z 21.04.2010 r.

nie sposób więc z powyższych przepisów wyinterpretować prawa do samodzielnej ingerencji inspektorów kontroli ZUS w wysokość podstawy wymiaru składek, która mieści się w granicach ustawowych. (z komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, CH Beck, 2011).

Podsumowując – jeżeli piszesz odwołanie od niekorzystnej dla Ciebie decyzji ZUS powinieneś dokładnie sprawdzić przepisy, orzecznictwo  i literaturę związaną z ubezpieczeniami społecznymi lub poszukać kancelarii specjalizującej się w ubezpieczeniach społecznych, zwłaszcza w kwestiach związanych z zasiłkami.

Nie zrażaj sie, gdy ZUS nie przyzna Ci racji, swoje argumenty przedstawisz przed sądem, który oceni, czy decyzja ZUS była prawidłowa.

Autorką zdjęcia jest fotografka Weronika Kurowska-Nouyrigat – zapraszam do odwiedzenia jej bloga.

[google1]

 

 

Zgodnie z art. 33 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3:

1. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

2. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały.
3. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
5. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.
Zatem wpis placówki niepublicznej ( żłobka lub klubu dziecięcego )  do rejestru podlega opłacie w wysokości maksymalnej 693 zł w 2011 r.
Aby wnieść opłatę konieczna jest uchwała Rady Gminy określająca wysokość tej opłaty.
Brak takiej uchwały w praktyce blokuje wpis placówek do rejestru, a każdy złożony wniosek o wpis będzie rozpatrzony dopiero po wejściu uchwały w życie.

Opłatę w jakiej wysokości ustalają gminy?

Praktyka jest różna – gminy najczęściej są w trakcie uchwalania przepisów ( jeżeli jakaś gmina już podjęła stosowną uchwałę – proszę o kontakt).

Przykładowo na jutrzejszej sesji Rady Miasta Torunia ma odbyć się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Projekt przewiduje opłatę w wysokości 25 zł.
Rada Miejsca w Słupsku planuje natomiast opłatę w wysokości 138,60 zł czyli 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Stawki są zatem różne.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( wersja elektroniczna) nie opublikowano jeszcze żadnej uchwały w tej sprawie, zatem należy przypuszczać, że jeszcze żadna gmina województwa nie zakończyła prac nad uchwałą.

[google1]

Wszystkich zainteresowanych ustawą żłobkową, chcących założyć żłobek, klub dziecięcy, zastanawiających się czy zostać dziennym opiekunem lub czy warto zatrudnić nianię zapraszam na chat – tak jak to bywało na starym blogu.

Żeby móc ze mną porozmawiać wystarczy, że masz konto na twitterze lub facebooku, chat będzie dostępny na dolnym pasku – wibya 😉

 

Proszę Was tylko o udział w małej ankiecie – która godzina WAM drodzy czytelnicy bardziej odpowiada

1. 09.30

2.19.00

Zapraszam do ankiety i do zobaczenia na chacie!

O której powinien odbyć się chat?

  • o godz. 09.30 (50%, 6 Votes)
  • o godz. 19.00 (50%, 6 Votes)

Total Voters: 12

Loading ... Loading ...

 

Ponieważ ankieta zakończyła się remisem postanowiłam, że chat odbędzie się o godzinie 19.00

Chat potrwa godzinę. Aby w nim uczestniczyć wystarczy się zalogować.

Zapraszam!

zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Ostatnio na jednym z portali społecznościowych znalazłam taki oto problem:

Prowadzę DG i jestem na etacie. W zeszłym roku bylam na chorobowym z powodu ciązy, ale firma działała – pracownik wykonywał prace, wystawiał i podpisywał faktury .

Zus po kontroli stwierdził, ze prowadziłam działalnośc i chorobowe mi sie nie należy.

 

Zatem kto ma rację? ZUS czy osoba prowadząca działalność pozarolniczą?

W jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy stwierdził:

Pracą zarobkową, której wykonywanie w okresie orzeczonej niezdolności  do pracy powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267) jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, w tym pozarolnicza działalność gospodarcza, choćby nawet polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu przedsiębiorcy i zarazem pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim.

Wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 5 kwietnia 2005 r. (I UK 370/0)

Co to oznacza?

Oznacza to dokładnie tylko tyle, że jeżeli prowadzisz działalność jednoosobową samodzielnie, zachorowałaś/zachorowałeś i pobierasz zasiłek chorobowy to w czasie pobierania zasiłku nie wolno Ci tej działalności prowadzić!

Zatem nie wolno sprzedawać i kupować towaru, prowadzić szkoleń itp, a przede wszystkim wystawiać faktur VAT.

Co innego gdy Twoja firma zatrudnia pracowników (na umowę o pracę lub umowę zlecenia).

Wówczas to pracownicy, w ramach swoich stanowisk i uprawnień prowadzą firmę ( i działalność gospodarczą) za Ciebie, zatem Ty możesz spokojnie chorować na zwolnieniu lekarskim.

W takim przypadku ZUS nie ma prawa odmówić wypłaty zasiłku lub zażądać jego zwrotu.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!