Zgodnie z art. 33 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3:

1. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

2. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały.
3. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
5. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.
Zatem wpis placówki niepublicznej ( żłobka lub klubu dziecięcego )  do rejestru podlega opłacie w wysokości maksymalnej 693 zł w 2011 r.
Aby wnieść opłatę konieczna jest uchwała Rady Gminy określająca wysokość tej opłaty.
Brak takiej uchwały w praktyce blokuje wpis placówek do rejestru, a każdy złożony wniosek o wpis będzie rozpatrzony dopiero po wejściu uchwały w życie.

Opłatę w jakiej wysokości ustalają gminy?

Praktyka jest różna – gminy najczęściej są w trakcie uchwalania przepisów ( jeżeli jakaś gmina już podjęła stosowną uchwałę – proszę o kontakt).

Przykładowo na jutrzejszej sesji Rady Miasta Torunia ma odbyć się drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Projekt przewiduje opłatę w wysokości 25 zł.
Rada Miejsca w Słupsku planuje natomiast opłatę w wysokości 138,60 zł czyli 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Stawki są zatem różne.
W Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( wersja elektroniczna) nie opublikowano jeszcze żadnej uchwały w tej sprawie, zatem należy przypuszczać, że jeszcze żadna gmina województwa nie zakończyła prac nad uchwałą.

[google1]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!