Dostaję bardzo dużo pytań od osób zainteresowanych albo zostaniem dziennym opiekunem, albo rodziców, którzy chętnie powierzyliby takiej osobie opiekę nad swoją pociechą.

O kłopotach związanych z dziennymi opiekunami pisała ostatnio Gazeta w artykule Opiekunowie w powijakach.

Niestety nadal bardzo mało samorządów zainteresowało się tą nową formą opieki nad dziećmi do lat 3, a szkoda.

Z dużych miast konkursy rozpisały Warszawa, Kraków oraz Wrocław.

Problemem są również szkolenia, które musi odbyć większość kandydatów na dziennych opiekunów. Są one drogie, ale nawet jeżeli przyszli dzienni opiekunowie  je ukończą mogą nie mieć zagwarantowanej pracy, bowiem to samorząd decyduje czy rozpisać konkurs na tę formę opieki nad maluchami.

Wydaje się jednak, że rozwiązanie problemu finansowania szkoleń znalazło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W niedawnym komunikacie zwrócono uwagę na fakt, że urzędy pracy,  możliwość pozyskiwania środków finansowych na szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoba zainteresowana takim szkoleniem powinna złożyć wniosek we właściwym urzędzie pracy.

Zatem gminy zainteresowane tą formą opieki powinny zanim rozpiszą konkurs  na dziennych opiekunów podjąć współpracę z urzędami pracy, które za unijne pieniądze przeszkolą chętnych.

 

 

W weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się artykuł Legalna niania na stosie dokumentów na temat formalności, które muszą pokonać rodzice chcący legalnie zatrudnić nianię do opieki nad swoim dzieckiem. Do wypowiedzi na ten temat poprosiła mnie redaktor Katarzyna Pawłowska – Salińska.

Wprowadzenie przepisów o legalnym zatrudnieniu niań uważam za bardzo dobry pomysł.

Jeżeli rodzice dziecka sceptycznie podchodzą do podpisania umowy z nianią – może warto, żeby to opiekunka wyedukowała swoich pracodawców ? To przecież niani powinno zależeć na tym, aby od jej wynagrodzenia odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

O tym czy warto będzie podpisać umowę uaktywniającą wspominałam już w artykule Niania – czy warto będzie podpisać umowę uaktywniającą.

 

 

Wszyscy zainteresowani otwarciem żłobka czy przedszkola, a także właściciele tego typu placówek powinni uważnie przeczytać niniejszy wpis.

Mało bowiem kto wie, że place zabaw muszą spełniać rygorystyczną normę PN-EN 1176. Większość właścicieli zaprząta sobie głowę wyłącznie wyborem urządzeń do zabawy. To błąd. Kupując i urządzając plac zabaw dla małych dzieci należy  bowiem pamiętać o kilku zasadach.

Należy pamiętać o:

1.  odpowiednim doborze urządzeń oraz materiałów, z których będą wykonane;

2. sposobie montażu urządzeń;

3. wyborze właściwego producenta – firma musi posiadać aktualny certyfikat

4. wyborze urządzeń przeznaczonych dla właściwego przedziału wiekowego dzieci

Read more »

Dzisiaj wracam do tematu, który poruszałam już w sierpniu ubiegłego roku. Chodzi o alimenty zagraniczne. Zainteresowanych odsyłam do wpisu Dochodzenie alimentów zagranicznych od przyszłego roku będzie łatwiejsze.

Ustawa wprowadzająca nową procedurę weszła w życie 18 czerwca tego roku.

Zgodnie z powyższymi przepisami osoba, która posiada orzeczenie wydane w większości Państw Unii Europejskiej, w którym są zasądzone alimenty będzie mogła dużo szybciej wszcząć egzekucję na terenie Polski. Wystarczy, że uzyska na takim orzeczeniu (będącym tytułem egzekucyjnym) klauzulę wykonalności.

Jeżeli chcesz poczytać co piszą inni prawnicy na ten temat zajrzyj na ten blog.

…. albo łatwiej być powinno.

Dzisiaj bowiem wchodzi w życie większość przepisów ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Czego zatem możemy się spodziewać?

1. mniejszej ilości wymaganych przez urzędy zaświadczeń i oświadczeń – zmienia się np. art. 220 kodeksu postępowania administracyjnego

2. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową

3. będą tańsze opłaty od wniosków o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz w rejestrze stowarzyszeń, a także za dokonanie zmian wpisu (przeczytaj co na ten temat pisze mec. Szarek)

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!