Jesteś właścicielem niepublicznego przedszkola, żłobka lub klubu dziecięcego i potrzebujesz pracownika? Zastanów się nad zatrudnieniem osoby bezrobotnej rejestrowanej w Urzędzie Pracy.

Dlaczego?

Od sierpnia tego roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dzięki zmianom osoby prowadzące niepubliczne placówki mogą ubiegać się o dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego specjalisty. Maksymalna kwota dotacji to 20 797,98 zł – w formie refundacji. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zatrudnionej osoby.

Read more »

Tak, Drodzy Czytelnicy czas szybko płynie 🙂

Temida Jest Kobietą obchodzi już swoje pierwsze urodziny. Pierwszy wpis – ( wówczas byłam jeszcze trochę niepewna tego jak blog będzie się rozwijać) pojawił się 18 sierpnia 2010 r.

Przez ten rok dzięki Wam blog zyskał sporą popularność, a i też  stał się chyba inspiracją do zakładania własnych blogów przez moje koleżanki i kolegów po fachu.

Obiecuję, że Temida Jest Kobietą – będzie się nadal rozwijać.

Dziękuję za wszystkie miłe słowa i komentarze.

A wszystkich Czytelników zapraszam na:

Do przygotowania niniejszego wpisu skłoniła mnie sprawa Klientki, która niejako przy okazji pomocy w innej sprawie opowiedziała mi o swoim problemie z polisą posagową, którą dawno temu założyli dla niej rodzice, a z której PZU chce jej wypłacić bardzo niską kwotę.

Czym jest polisa posagowa?

Jeżeli jakieś dwadzieścia czy trzydzieści lat temu Twoi rodzice zawarli dla Ciebie tzw. umowę ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka  w PZU to to jest właśnie polisa posagowa.

Jest to odmiana ubezpieczenia osobowego, która miała gwarantować uposażonemu dziecku zazwyczaj po osiągnięciu odpowiedniego wieku pewną sumę pieniędzy.

Obecnie pieniądze z polis tego typu wypłaca PZU Życie SA.

Moja Klientka właśnie dostała wezwanie do odbioru kwoty uposażenia z polisy posagowej, tyle tylko, że jest to bardzo mała kwota, która nie odpowiada wartości tego, co jej rodzice kiedyś na tę polisę wpłacili.

Co zatem można w takiej sytuacji zrobić?

Zastosowanie tutaj znajdzie przepis art. 358 (1) par. 3 kodeksu cywilnego:

W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.

Oznacza to, że każdy uposażony może starać się o podwyższenie kwoty wypłaconej przez ubezpieczyciela.

Co ważne – zaproponowaną kwotę możny odebrać, ale należy zastrzec, że traktujemy ją wyłącznie jako częściową kwotę uposażenia. Taki zapis daje możliwość dochodzenia od ubezpieczyciela wypłaty dalszej kwoty.

W przypadku gdy zaproponowana kwota z polisy posagowej nas nie satysfakcjonuje należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli ubezpieczyciel zdania nie zmieni sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego.

Jakiej kwoty można żądać z polisy posagowej?

Można to w dosyć prosty sposób policzyć korzystając ze wskaźnika w postaci przeciętnego wynagrodzenia – w dacie zawierania polisy – i obecnie.

Kto może starać się o pieniądze z polisy posagowej?

O pieniądze ( lub wyższe świadczenie)  można się starać jeżeli od upływu okresu ubezpieczenia nie minęły jeszcze trzy lata lub nie minął jeszcze okres umowy (w niektórych przypadkach można żądać skrócenia tego okresu).

Polisy tego typu zawierane w czasach Polski Ludowej miały gwarantować dzieciom start w lepsze życie. Obecnie wypłacane kwoty warunku tego nie spełniają zatem warto jest  postarać się o uzyskanie realnej kwoty z polisy.

 

 

 

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!