Jeżeli chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy i szukasz środków na sfinansowanie tego projektu ten wpis jest dla Ciebie.

Można już bowiem składać wnioski  o dofinansowanie na  realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.5 – „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie na żłobki i kluby dziecięce, a także na wsparcie usług dziennych opiekunów.

Trzeba się jednak spieszyć bowiem termin składania wniosków upływa 17 kwietnia br! Jeżeli wniosek będziesz wysyłać pocztą lub kurierem pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów, nie zaś data ich nadania.

Aby złożyć wniosek musisz dysponować minimum 15% wkładem własnym, zaś minimalna wartość projektu to 50.000 zł.

Wkład własny nie musi pochodzić z Twoich prywatnych środków. Może pochodzić ze środków publicznych np. gminnych. Należy bowiem pamiętać, że gmina może udzielić dotacji na otwarcie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub współpracować z wnioskodawcą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szerzej o współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego napiszę niebawem.

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych. Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Projektu nie musisz wnosić sam, możesz zrobić to z partnerem.

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

Wniosek musi zawierać obowiązkowo następujące informacje:

1) sposób organizacji opieki nad dziećmi, tj. liczba dzieci, która będzie objęta opieką w żłob-ku/klubie dziecięcym lub będzie pod opieką dziennego opiekuna, liczebności grupy, przedział wiekowy dzieci, liczba dni otwarcia w tygodniu i godziny otwarcia żłobka/klubu dziecięcego, dzienny wymiar godzin zajęć, tygodniowy wymiar godzin zajęć, (ewentualnie) sposób organizacji posiłków, transportu, itp.;
2) warunki lokalowe, tj. przeznaczenie budynku, w którym będzie odbywać się opieka, kondygnacja, na której znajduje się pomieszczenie przeznaczone na żłobek/klub dziecięcy, metraż pomieszczenia, liczba metrów sali przypadająca na jedno dziecko, dostęp do łazienki, rodzaj oświetlenia, (ewentualnie) dostęp do kuchni/aneksu kuchennego, itp.;
3) kadra zaangażowana do opieki nad dziećmi, tj. liczbę wychowawców/opiekunów, kwalifikacje wychowawców/opiekunów, liczba dzieci przypadająca na jednego wychowawcę/opiekuna,liczba pielęgniarek/położnych, kwalifikacje pielęgniarek/położnych itp.;
4) informacje o działaniach, które Wnioskodawca zamierza podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny;
5) zakres niezbędnych prac przystosowawczych

Jeżeli nie będziesz umiał poradzić sobie z projektem będziesz mógł zatrudnić koordynatora do zarządzania projektem.

Co więcej do kosztów pośrednich projektu można zaliczyć koszty obsługi prawnej (wynajęcie kancelarii) czy księgowej.

Pamiętaj, że wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu.

Jeżeli chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy i nie wiesz od czego zacząć -napisz i zobacz w czym możemy Ci pomóc:
[contact_form]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!