Jeżeli prowadzisz firmę koniecznie przeczytaj ten wpis.

Właśnie kończy się długi majowy weekend warto więc poświęcić odrobinę uwagi zmianom procedury cywilnej, które weszły w życie 3 maja. Zmiany są ważne przede wszystkim dla przedsiębiorców.

Zatem co się zmieniło?

Przede wszystkim zniknęło postępowanie gospodarcze. Obecnie spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane w oparciu o przepisy dotyczące zwykłego postępowania cywilnego.

Do lamusa odchodzi nielubiana prekluzja dowodowa. Trzeba pamiętać, że obecnie sądy okręgowe będą rozpatrywały sprawy w I instancji gdy wartość przedmiotu sporu będzie wynosiła powyżej 75.000 zł (dawniej 100.000 zł), ponadto kasację będzie można wnieść w przypadku gdy wartość przedmiotu zaskarżenia będzie wynosiła 50.000 zł.

Pozwany nie będzie miał obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew.

Zmiany obejmują też postępowanie dowodowe.

Art. 207. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.
§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.
§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.
§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.
§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3.

Co to oznacza?

Mniej więcej tyle, że warto będzie zainwestować w profesjonalnego pełnomocnika, który jednocześnie będzie dobrym mówcą.

Tak, uważam, że nadchodzi czas prawników, którzy nie tylko będą świetnie konstruować pisma procesowe, ale także bedą umiejętnie przedstawiali racje klienta przed sądem.

 Proces cywilny z procesu pisanego („Wysoki Sądzie – podtrzymuję stanowisko wyrażone w pozwie oraz w pismach X,Y i Z”) będzie zmieniał się w proces mówiony – trochę jak proces karny.

Dotychczas było tak, że pełnomocnicy stron swoje racje przedstawiali w pismach procesowych. Każde kolejne pismo powodowało ripostę strony przeciwnej, bo żadna strona nie chciała być tą gorszą, która nie ma już nic do powiedzenia.

Zmiany w procedurze spowodowały, że teraz to sąd będzie decydował ile pism, kiedy i na jaką okoliczność będziue mogła wnieść strona.

Jeżeli tych pism będzie mało, to tak naprawdę strona, lub reprezentujący ją profesjonalny pełnomocnik będzie wyjaśniała wszystko podczas rozpraw.

Tak prowadzone postępowanie dowodowe premiuje dobrych oratorów.

Warto zatem uczyć się od najlepszych.

4 thoughts on “Ważne zmiany w procesie sądowym – dla przedsiębiorców”

 1. Pozwolę się nie zgodzić z tezą wpisu 🙂 Uważam, że wciąż sądy będą wolały pisma procesowe a nie wypowiedzi ustne, a w większości spraw sądy niechętnie będą patrzeć na zbyt złotoustych pełnomocników. Z mojego doświadczenia wynika, że wielu sędziów mów pełnomocników po prostu nie lubi – widać często niezadowolenie sędziów w sądzie odwoławczym, gdy ktoś postanawia rozwinąć formułkę „jak w apelacji” w coś na kształt mowy końcowej. Tego rodzaju wystąpienia w mojej ocenie dotyczyć wciąż będą przede wszystkim spraw karnych oraz spraw z dużym znaczeniem klauzul generalnych jak sprawiedliwość społeczna czy dobro dziecka. W większości postępowań cywilnych rozstrzygnięcia w zdecydowanie większym stopniu zależą od treści dość precyzyjnych norm prawnych i umiejętności oratorskie nie są w stanie zmienić rozstrzygnięcia sądu.

  A co do zmian w przepisach – jestem przekonany, że zbyt obszerna wypowiedź pełnomocnika na rozprawie będzie z reguły przerywana przez sędziego prośbą o jego złożenie do protokołu w formie załącznika. Sam zresztą tak zamierzam robić, gdyż po pierwsze sąd z reguły nie będzie chętny do protokołowania całości wypowiedzi, a jeśli rozprawa będzie nagrywana, moja wypowiedź zapewne nie zostanie przez sąd odwoławczy wysłuchana (jeśli ktoś będzie miał przesłuchać jednocześnie godziny zeznań świadków), a tak zawsze zostanie na piśmie.

  1. Katarzyna napisał(a):

   Oczywiście to sędzia rządzi procesem. Przekonamy się, czy sędziowie chętnie skorzystają z ograniczenia pism procesowych (bo nie oszukujmy się strony często sądzą, że im więcej pism napiszę, tym szybciej przekonam sąd, że mam rację i po każdej rozprawie oczekują kolejnego pisma procesowego w sprawie podsumowującego zeznania każdego świadka, złożonego dowodu itp.). Ci przyzwyczajeni do zasady pisemności będą stronić od nowości.
   Pisma bywają też zgubne, na rozprawie sąd łatwo obnaży niewiedzę pełnomocnika, który wnosi tak jak w pozwie, a dopytywany nie bardzo wie dlaczego o tyle i dlaczego z tego, a nie innego paragrafu.

   A temat nagrywania rozpraw i protokołu szczątkowego to inna bajka 😉

 2. Gosia napisał(a):

  Nie zgodzę się z istotą wpisu. Znikło postępowanie gospodarcze i prekluzja dowodowa w nim zawarta, ale przecież doszła prekluzja dowodowa dla całości postępowania. Ta zmiana nie może uzasadniać twierdzenia, że „odchodzi w niepamięć niechlubna prekluzja dowodowa”, skoro prekluzja jest rozszerzana po prostu na całe postępowanie.

  1. Katarzyna napisał(a):

   Witam,
   Wpis dotyczy przedsiębiorców, nie całości postępowania. Obostrzenia dotyczące przedsiębiorców zniknęły, jednocześnie zaś wprowadzono inne zmiany w post. dowodowym,które już dotyczą wszystkich uczestników postępowania sądowego.
   Pozdrawiam,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!