Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu wskazano, że Polska ma niski współczynnik dzietności, a w niedalekiej przyszłości w naszym kraju nie będzie zastępowalności pokoleń – co w praktyce oznacza, że niebawem nie będzie komu pracować na emerytury. Ministerstwo przyznało, że tylko konsekwentnie prowadzona polityka prorodzinna i zwiększenie nakładów z budżetu może wpłynąć na złe statystyki demograficzne.

Co zatem zaproponowano?

Zaproponowano zmianę zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka.

Obecnie prawo do urlopu wychowawczego przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę, jeżeli ich staż pracy wynosi minimum 6 miesięcy.

W okresie przebywania na tym urlopie pracownik podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, podstawę wymiaru składek stanowi kwota  60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, nie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Tego przywileju nie posiadają rodzice prowadzący działalność gospodarczą, a także zleceniobiorcy, którzy pragną zająć się wychowywaniem dzieci. Nie mają prawa do urlopu wychowawczego, ani do zasiłku. Jedyne co mogą zrobić to albo łączyć prowadzenie firmy z opieką nad potomstwem, zawiesić prowadzenie działalności (w tym okresie nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne) albo ją zamknąć.

Nowe przepisy mają tę sytuację zmienić. Ustawodawca chce bowiem poszerzyć krąg osób, za które budżet państwa opłacałby składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych finansować ma w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

O tym co dokładnie zaproponowano przeczytasz już w kolejnym wpisie 🙂

* powyższy wpis ukazał się również na portalu Wyborcza.biz

3 thoughts on “Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – propozycja ministerstwa, cz.I”

  1. tomek napisał(a):

    Ciekawe te nasze prawo, przedsiębiorcom tylko zabierają jak zwykle…
    tomek ostatnio napisałMatura 2013 – terminy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!