Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, o którym pisałam też w poprzednim wpisie, zakłada objęcie składkami ubezpieczeniowymi rodziców prowadzących działalność gospodarczą, lub zleceniobiorców, w okresie gdy będą sprawować opiekę nad swoimi dziećmi.

Proponowane zmiany zakładają, że składki będą finansowane z budżetu państwa:

1. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, która zaprzestała jej prowadzenia albo zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3)) na okres do 3lat, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność, na okres do 6 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;

2. osobom prowadzącym inną działalność pozarolniczą przez okres co najmniej 6 miesięcy;

3. zleceniobiorcom wykonującym działalność zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy;

4. osobom współpracującym przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami, o których mowa w pkt 1-3 i na zasadach określonych dla tych osób;

5. osobom duchownym, która oświadczy, że zamierza korzystać z przerwy na wychowywanie dziecka (należy pamiętać, że nie wszystkich duchownych w Polsce obowiązuje celibat);

6. osobom nieubezpieczonym lub osobom o których mowa w pkt 1-4, jeżeli nie spełniły warunku 6 miesięcy wykonywania działalności lub współpracy, a także osobom bezrobotnym po ustaniu prawa do zasiłku, które złożą wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze korzystania z przerwy na wychowywanie dziecka w rozumieniu niniejszej ustawy;

 – wszystkie na analogicznych warunkach jak w pkt. 1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Projekt zakłada dwie podstawy wymiaru składek dla osób rezygnujących z pracy w celu wychowywania dziecka:

 • wynoszącą 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek – dla osób posiadających minimum 6-miesięczny staż pracy
 • wynoszącą 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – dla osób bez wymaganego stażu, dla osób bezrobotnych

Wejście przepisów w życie

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1.01. 2013 r. i dotyczyć będzie rodziców dzieci urodzonych od tej daty, za wyjątkiem rodziców już przebywających na urlopach wychowawczych.

Oczywiście projekt musi przejść jeszcze cały proces legislacyjny. Obecnie jest na etapie konsultacji.

Osobiście uważam, że to dobry pomysł, o pracach nad ustawą będę informowała na blogu.

Poniżej zamieszczam krótką ankietę na temat proponowanych zmian. Proszę o aktywny udział 🙂

Czy podobają Ci się proponowane zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych?

View Results

Loading ... Loading ...

 

3 thoughts on “Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – propozycja ministerstwa, cz.II”

 1. hueskye pisze:

  Wszystko pięknie ale nei podoba mi się podstawa obliczania. Jeżeli zacznę pracować i po 6 miesiącach zostanę ojcem, nie dostanę żadnej podwyżki czy czegokolwiek co mogłoby w jakiś sposób być faktycznie pomocne. Wygląda to jak zachęta do zwolnienia się osób które pracują dłużej niż pół roku…
  hueskye ostatnio napisałSposoby na lato

  1. Katarzyna pisze:

   Zmiany nie mają dotyczyć osób pracujących na umowę o pracę – bo te prawo do urlopu wychowawczego mają, tylko w głownej mierze osób prowadzących działalność gospodarczą.
   Pozdrawiam,

 2. hueskye pisze:

  A no to teraz ma to sens:)
  dzięki:)
  hueskye ostatnio napisałSposoby na lato

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!