fikcyjna firmaFikcyjna firma

„Sensacyjny” artykuł na ten temat opublikowała dzisiaj Wyborcza.

Co w nim czytamy?

Tysiące matek bez pracy dzięki pomocy pomysłowych pośredników dostają od państwa 6,6 tys. zł miesięcznie zasiłku macierzyńskiego. Proceder się nasila, każdego dnia składane są nowe wnioski.

Zastanawiam się jak kobieta bez pracy (i bez ubezpieczenia chorobowego) może dostać zasiłek macierzyński? Bo nie może. To jasne.
Na tym blogu wielokrotnie przestrzegałam i pisałam o tym, że założenie fikcyjnej działalności w przypadku weryfikacji przez ZUS wysokiego zasiłku czy to chorobowego, czy też macierzyńskiego nie da, bo ZUS odmówi wypłaty świadczenia.
Przeczytaj choćby te wpisy:

Kochani Czytelnicy – ponieważ dokładnie jutro (18.08.2012 r.) miną dokładnie dwa lata odkąd blog TemidaJestKobietą gości w sieci chciałam Wam podziękować, za każde miłe słowo, mail, komentarz.

Przez ten okres wiele się wydarzyło – spotkania, szkolenia, wykłady, artykuły…

Swoje miejsce na blogu znalazło wiele ciekawych postów, a ponieważ to miejsce ma się ciągle rozwijać czekam na Wasze propozycje tematów, które powinny się tutaj znaleźć. W miarę możliwości zaproponowane tematy będą się tu pojawiać.

Pozdrawiam serdecznie 🙂

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Projekt niebawem ma zostać przedstawiony do konsultacji społecznych, ale najważniejsze założenia znamy już dziś.

Przede wszystkim resort oświaty planuje od stycznia 2013 r.  dotację na czterolatki i pięciolatki w wysokości ok. 1700 zł, czyli mniej więcej 1/3 tego, ile przypada na ucznia. Łącznie ma przeznaczyć na to 500 mln złotych.

Gdy projekt się pojawi zamieszczę na blogu krótkie omówienie.

Dzisiaj, kiedy tak dużo mówi się o tym, że prawnicy muszą być obecni w internecie chciałam wszystkich zaprosić na mój nowy blog Lekarz i Prawo.

Nowy blog jest rozwinięciem i uzupełnieniem bloga Prawo Medyczne (który obecnie będzie poświęcony wyłącznie prawom pacjentów, prawu medycznemu i dochodzeniom roszczeń).

Lekarz i Prawo – jak wskazuje sam tytuł to blog przede wszystkim dla lekarzy, ale także osób wykonujących inne zawody medyczne.

Zapraszam do lektury 😉

Kilka dni temu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło  kolejny projekt  Ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (projekt dotyczy opłacania składek z budżetu państwa w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem na zasadach analogicznych jak w okresie urlopu wychowawczego). Jest to już jego trzecia wersja.

Artykuł 3 proponowanej ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 I tak art. 57 w ust. 1 pkt 3  miałby otrzymać następujące brzmienie:
„3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit.
b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17
oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, albo nie
później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.”

Read more »

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!