Kilka dni temu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło  kolejny projekt  Ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw (projekt dotyczy opłacania składek z budżetu państwa w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem na zasadach analogicznych jak w okresie urlopu wychowawczego). Jest to już jego trzecia wersja.

Artykuł 3 proponowanej ustawy przewiduje zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 I tak art. 57 w ust. 1 pkt 3  miałby otrzymać następujące brzmienie:
„3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit.
b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17
oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, albo nie
później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.”

Co konkretnie oznacza zmiana w przepisach?

Artykuł 57 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje komu przysługuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Po zmianach prawo to zyskaliby opiekunowie z długim stażem ubezpieczeniowym, co ma wyrównać  ich szanse. Obecnie bowiem opiekunowie często tracą prawo do świadczeń, gdy budżet  przestawał opłacać składki do ZUS za osobę niepełnosprawną.

Propozycję zmian należy przyjąć z zadowoleniem. Trzeba też podkreślić, że proponowana ustawa obejmuje też szereg innych zmian, o których wspominałam na blogu już wcześniej.

One thought on “Świadczenia pielęgnacyjne – projekt zmian”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!