Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło  Konkurs zamknięty nr DWF_1.5_2_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” w ramach którego można otrzymać wsparcie na:

a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
  b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

Wnioski należy składać do 28.12.2012 r.

Niezbędny wkład własny to minimum 15% inwestycji, dofinansowane będą projekty o wartości minimum 50.000 zł.

Wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty, również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie:

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.15 do 16.15

bądź pocztą – listem poleconym na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Wnioski przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku otrzymania dofinansowania koszty obsługi prawnej są zaliczane do tzw. kosztów pośrednich (kosztów administracyjnych) związane z funkcjonowaniem Beneficjenta  i pokrywane w ramach przygotowanego budżetu.

W związku z tym, że dostaję mnóstwo pytań związanych z projektowanymi zmianami w ustawie żłobkowej, skróceniem terminu na przystosowanie placówek do wymogów  tej ustawy oraz pozyskiwaniem środków na otwarcie żłobków i klubów dziecięcych planuję kolejne szkolenie:

7 grudnia 2012 r. – piątek – w Warszawie, godz. 12.30, ul. Elektoralna 4/6 m. 13

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko do 30.11.2012. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poniższego formularza lub mailowo na adres: kancelaria@przyborowska.eu

[contact_form]

 Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

Planowany program szkolenia

I. 1. Ogólne założenia oraz geneza powstania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

2. Żłobki

a. Rodzaje żłobków

b. Tworzenie żłobków gminnych – gminne jednostki budżetowe

c. Wymagania lokalowe i sanitarne

d. Dokumentacja żłobka

e. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

f. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych

g. Zatrudnianie pracowników – kto może pracować lub prowadzić żłobek?

h. Zaświadczenia

i. Finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy – program MALUCH, unijne dotacje itp.

j. Jak ustalać wysokość opłat?

k. Jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?

l. Zespoły żłobków – czy warto je tworzyć?

II. Kluby dziecięce

a. Tak czy nie? Gdzie warto założyć klub dziecięcy?

a. Tworzenie gminnych klubów – gminne jednostki budżetowe

b. Wymagania lokalowe i sanitarne

c. Dokumentacja klubu dziecięcego

d. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

e. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych

f. Zatrudnianie pracowników – kto może pracować lub prowadzić żłobek

g. Wydawanie zaświadczeń

h. Finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy – program MALUCH, unijne dotacje itp.

i. Jak ustalać wysokość opłat?

j. Jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?

k. Różnice pomiędzy żłobkami a klubami dziecięcymi

l. Zespoły żłobków i klubów dziecięcych

One thought on “Unijna dotacja na otwarcie żłobka – tylko do grudnia 2012!/ Nowy termin szkolenia!”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!