Najbliższe szkolenie z zakładania żłobków i klubów dziecięcych już w ten piątek ( 1. 02.) w Warszawie.

Ponieważ rezerwacje wygasły okazuje się, że są jeszcze dwa miejsca 🙂

Zapraszam serdecznie.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz TUTAJ.

MarionetteZa co utrzymać miejsca w żłobku? – to pytanie zadaje sobie wielu właścicieli placówek prywatnych, w których cały ciężar opłat ponoszą rodzice maluchów.

Problem ten mają także gminy, które zamykają placówki, lub nie otwierają nowych (mimo ogromnego zapotrzebowania ze strony rodziców). Ponadto tylko nieliczne gminy decydują się na dotowanie placówek niepublicznych (nie mają takiego obowiązku).

Może być też tak, jak w Krakowie –nowy żłobek stoi pusty bo miasto musi wysupłać pieniądze z miejskiej kasy na opiekunów i utrzymanie placówki.

Szykują się zmiany w resortowym programie Maluch (Ministerstwo pierwszą tegoroczną edycję zapowiada na styczeń , może zdążą – zostały 4 dni), ale nawet po zwiększeniu liczby osób mogących ubiegać się o dofinansowanie w programie będzie można uzyskać wyłącznie pieniądze „na start”.

Jeżeli chcesz prowadzić tego typu placówkę zastanów się:

1. Czy możesz ciąć koszty nie tracąc nic z jakości oferowanych usług.

Jak to zrobić? Zapytaj o rabaty i bonusy w firmach z których oferty korzystasz? Nawiąż współpracę z konkurencją – nie zawsze jest Twoim wrogiem na polu walki o Klienta. Wspólnie wynegocjujecie lepszą cenę np. cateringu,  usług księgowych czy w hurtowni papierniczej.

2. Nawiąż współpracę z Twoją gminą

Read more »

Kochani Czytelnicy -dzisiaj troszkę „prywaty”.

Postanowiłam zgłosić blog do konkursu Blog Roku 2012 w kategorii Firmowe i Profesjonalne.

W II etapie będę Was prosiła o głosowanie sms -do oceny przez Kapitułę konkursu przejdą blogi z największą liczbą głosów.

W tym roku zgłosiła się spora liczba blogów prawniczych, które różnią się od innych blogów – nie służą uprzyjemnianiu Czytelnikom wolnego czasu, lecz służą wiedzą i pomocą.

Jeżeli uważasz mój blog za ciekawy i przydatny – zagłosuj 🙂 i rozpowszechnij tę wiadomość na portalach społecznościowych.

Aby zagłosować wyślij SMS na numer 7122,
w treści podając numer bloga.
Koszt SMS to 1,23 zł

Nr bloga to B00220

Warto głosować bo dochód z SMS zostanie przekazany na integracyjno – rehabilitacyjne obozy dla dzieci z ubogich rodzin i dzieci niepełnosprawnych.

Dziękuję!

 

 

Dzisiaj o projekcie zmian w prawie, na który czeka wielu rodziców. O czym będzie mowa? O urlopach rodzicielskich.

 3. urlopy rodzicielskie

W ubiegłym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne związane z projektem przygotowanym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi o projekt z dnia 8 listopada 2012 r. – ustawy o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zgodnie z zapowiedziami pod obrady Sejmu projekt ma trafić wiosną, same zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 września 2013 r. i obejmować osoby przebywające wówczas na urlopie macierzyńskim.

Co zatem ma się zmienić?

Pracownica na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu będzie mogła składać pisemny wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego (tak jest obecnie) oraz bezpośrednio po tym urlopie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Read more »

Draw pencil.epsUstawa o opiece nad dziećmi do lat trzech obowiązuje już niemal dwa lata. Dzięki jej wprowadzeniu przybywa miejsc w żłobkach oraz klubach dziecięcych.

Dotychczas dofinansowanie z budżetu państwa na otwarcie takiej placówki – z programu Maluch prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mogły otrzymać gminy. Podmioty prywatne zainteresowane prowadzeniem placówki opieki nad małymi dziećmi mogły jedynie startować w konkursie na dotację unijną z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego  (nabór zakończono w grudniu 2012).

Aby poprawić skuteczność ustawy rząd przygotował jej nowelizację. Należy przyznać, że zapowiadane zmiany idą w dobrym kierunku.

W przypadku nowelizacji w zapowiadanym kształcie osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej chcące założyć żłobek lub klub dziecięcy będą mogły starać się o dotację celową na pokrycie wydatków niezbędnych do utworzenia i funkcjonowania placówki na równi z gminami. Dzięki temu przybędzie więcej miejsc w placówkach niepublicznych (rząd szacuje, że w 2013 r. zmiany przyniosą ok. 10 tys. nowych miejsc opieki nad maluchami, w tym 5 tys. w placówkach niepublicznych).

Znowelizowany art. 63 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech ma brzmieć:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.”

 Te podmioty to właśnie:

1)   gminy;

  2)   osoby fizyczne;

  3)   osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jedną ze zmian ma być także wzrost wysokości dotacji. Dotychczas w programie Maluch gminy otrzymywały maksymalnie 50% dofinansowania zadania, co sprawiało, że wiele gmin nie mogło starać się o dotację z braku środków własnych. Po zmianach wysokość dotacji ma wzrosnąć maksymalnie do 80% zadania.

Read more »

Jeżeli jesteś zainteresowany poprzednim wpisem dotyczącym tegorocznych zmian w prawie zajrzyj tutaj.

2. Urlop wychowawczy dla prowadzących działalność gospodarczą

Taką zmianę ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa („nie uważacie, że to „macierzyństwo” w nazwie lekko dyskryminuje ojców, którzy w pewnych sytuacjach mogą korzystać np. z urlopu… „macierzyńskiego”?).

O projekcie było głośno bo to  jeden z flagowych projektów rządu na ten rok – podobno rok rodziny.

Wyszukiwarka na stronie sejmowej za bardzo współpracować nie chciała. Ale się udało 🙂

Zmiany w przepisach były potrzebne, bo jak czytamy w uzasadnieniu projektu:

Zgodnie z aktualnie istniejącymi regulacjami, co do zasady tylko pracownik ma prawo do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie przerwy w wykonywaniu zatrudnienia, w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

dalej czytamy:

Odnosząc się do innych ubezpieczonych, należy wskazać, że zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, jak i zleceniobiorcy nie mogą w obecnym stanie prawnym korzystać z urlopu wychowawczego, gdyż jest to prawo przysługujące jedynie pracownikom, tj. osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z możliwości jej zawieszenia.

Jednakże w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 13 ustawy o s.u.s., osoba prowadząca działalność gospodarczą nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Read more »

Roczny urlop macierzyński, dodatkowe fundusze na budowę żłobków i przedszkola, refundacja zabiegów in vitro oraz 400 tys. nowych miejsc pracy – taką zapowiedź na ten rok znajdziemy na stronie internetowej premiera.

Już od pierwszego stycznia rząd uruchomił 50 mln złotych na budowę żłobków, które będą rozdysponowane w dwóch turach programu Maluch. Z zapowiedzi wynika, że pierwszy nabór wniosków w programie ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

Wszystkich zainteresowanych prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego zapraszam na szkolenie.

W odpowiedzi na częste zapytania w sprawie szkolenia z zakładania żłobków i klubów dziecięcych, w świetle zapowiedzianej nowelizacji ustawy żłobkowej:

Zapraszam na kameralne  szkolenie – do Warszawy.

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych oraz prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych utworzeniem  żłobków i klubów dziecięcych

Zapraszam także właścicieli placówek, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 będą musiały zostać przekształcone w żłobek lub klub dziecięcy.

Szkolenie odbędzie się 01.02.2013 r. (piątek) w godzinach 13.00-16.45 w Warszawie, ul. Elektoralna 4/6 lok. 13

Liczba miejsc ograniczona – max. 6  miejsc – liczy się kolejność wpłat. ( zostały dwa miejsca).

Koszt szkolenia to tylko 350 zł netto (430,50 zł z VAT). Przy zapisach do 20.01 koszt szkolenia to tylko 320 zł netto (393,60 zł z VAT)!

Wpłat należy dokonywać na następujący nr konta: mBank 17 1140 2004 0000 3502 6887 1202    z dopiskiem „szkolenie Warszawa”.

Cena obejmuje:

  • indywidualne konsultacje w trakcie szkolenia
  • materiały szkoleniowe
  • serwis kawowy
  • atrakcyjną ofertę współpracy z Kancelarią przy zakładaniu placówki opieki nad dziećmi

Zgłoszeń proszę dokonywać mailowo, na adres kancelaria@przyborowska.eu lub za pomocą poniższego formularza:

[contact_form]

Program szkolenia:

I. 1. Ogólne założenia oraz geneza powstania ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

2. Nowelizacja ustawy – zapowiadane zmiany oraz nowy projekt rozporządzenia

3. Żłobki

a. Rodzaje żłobków

b. Tworzenie żłobków gminnych – gminne jednostki budżetowe

c. Wymagania lokalowe i sanitarne

d. Dokumentacja żłobka

e. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

f. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych

g. Zatrudnianie pracowników – kto może pracować lub prowadzić żłobek?

h. Zaświadczenia

i. Finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy – program MALUCH, unijne dotacje itp.

j. Jak ustalać wysokość opłat?

k. Jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?

l. Zespoły żłobków – czy warto je tworzyć?

II. Kluby dziecięce

a. Tak czy nie? Gdzie warto założyć klub dziecięcy?

a. Tworzenie gminnych klubów – gminne jednostki budżetowe

b. Wymagania lokalowe i sanitarne

c. Dokumentacja klubu dziecięcego

d. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

e. Nadzór nad działalnością żłobków i klubów dziecięcych

f. Zatrudnianie pracowników – kto może pracować lub prowadzić żłobek

g. Wydawanie zaświadczeń

h. Finansowanie placówek powstałych na podstawie ustawy – program MALUCH (zapowiadane zmiany), unijne dotacje itp.

i. Jak ustalać wysokość opłat?

j. Jak napisać dobrą umowę o świadczenie usług opieki?

k. Różnice pomiędzy żłobkami a klubami dziecięcymi

l. Zespoły żłobków i klubów dziecięcych

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!