Dzisiejszy wpis będzie kontynuacją przeglądu zmian w prawie w 2013 r.

4. pisemne interpretacje ZUS publikowane w BIP-ie

Z mojego doświadczenia w pracy z przedsiębiorcami wynika, że mało osób wie, że do ZUS każdy prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów. Chodzi oczywiście o przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące opłacania składek.

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2013 r. dodano przepis art. 83 d w następującym brzmieniu:

Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.8)), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oczywiście nic nie zastąpi decyzji wydanej w indywidualnej, jednostkowej sprawie, ale zawsze warto będzie zerknąć jak w podobnej sprawie ZUS już rozstrzygał.

Strona, na której ZUS publikuje indywidualne interpretacje znajduje się tutaj.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!