Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dzisiejszy wpis będzie kontynuacją przeglądu zmian w prawie w 2013 r.

4. pisemne interpretacje ZUS publikowane w BIP-ie

Z mojego doświadczenia w pracy z przedsiębiorcami wynika, że mało osób wie, że do ZUS każdy prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów. Chodzi oczywiście o przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczące opłacania składek.

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2013 r. dodano przepis art. 83 d w następującym brzmieniu:

Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.8)), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oczywiście nic nie zastąpi decyzji wydanej w indywidualnej, jednostkowej sprawie, ale zawsze warto będzie zerknąć jak w podobnej sprawie ZUS już rozstrzygał.

Strona, na której ZUS publikuje indywidualne interpretacje znajduje się tutaj.

 

 

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279