Dostaję coraz więcej zapytań o nowy termin szkolenia.

 Ponieważ prace nad nowelizacją ustawy żłobkowej są na ukończeniu i zmiany niebawem wejdą w życie zapraszam zatem na  szkolenie  28 czerwca 2013 r. – do Warszawy.

Szkolenie  skierowane jest do osób fizycznych oraz prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych utworzeniem  żłobków i klubów dziecięcych

Zapraszam także właścicieli placówek, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 będą musiały zostać przekształcone w żłobek lub klub dziecięcy.

Szkolenie odbędzie się 28.06.2013 r. (piątek) w godzinach 12.00-16.30 w Warszawie, ul. Elektoralna 4/6 lok. 13

Liczba miejsc ograniczona – max. 6 – 8 miejsc – liczy się kolejność wpłat.

Read more »

O ustawie zmieniającej kodeks pracy w zakresie urlopu przysługującego rodzicom z tytułu urodzenia dziecka w mediach było głośno od dawna, w praktyce od drugiego expose premiera. O tym co obiecał Donald Tusk w zakresie polityki prorodzinnej pisałam w październikowym wpisie Polityka prorodzinna, czyli co obiecał premier.

O samym projekcie i jego założeniach pisałam także kilka razy, ostatnio we wpisie Co w Sejmie piszczy – urlop rodzicielski.

Ustawa (przyjęta wczoraj przez Sejm jednogłośnie) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw prócz wprowadzenia rocznego urlopu rodzicielskiego do Kodeksu pracy zmienia też przepisy np. przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Read more »

W dniach 14-15 czerwca 2013 r. będę w Warszawie na V Kongresie Kobiet

 W dniu 14.06 w godzinach popołudniowych zaplanowałam spotkania w kancelarii na ul. Elektoralnej.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej  i jesteś z Warszawy – umów się na spotkanie już dziś.

 

Zgłoszeń proszę dokonywać mailowo, na adres kancelaria@przyborowska.eu lub za pomocą poniższego formularza:

[contact_form]

Wydaje się to niemożliwe. Płacisz składki, terminowo, na właściwe konta i we właściwej wysokości. Na własne żądanie otrzymujesz nawet zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne. A po 10 latach dowiadujesz się, że składek nie ma…

Taka historia spotkała wspólników spółki cywilnej, którzy składki opłacali za pośrednictwem poczty. Posiadali potwierdzenia wpłat, a nawet mieli zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.

Problem powstał lata później, gdy złożono kolejny wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Wówczas okazało się, że ZUS w swoim systemie informatycznym nie zidentyfikował składek na FUS, FUZ i FP i FGŚP za okres od września 1999 do września 2001 roku (kiedy to dokonywano wpłat na poczcie). Składek nie przekazano także do OFE.

Co było dalej?

Read more »

Mother and baby in home office with laptopPo tym jak Matki I kwartału uzyskały  od premiera Tuska zapewnienie, że roczny urlop rodzicielski obejmie rodziców wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw trafił wreszcie do Sejmu. 

Jest to druk 1310.

Projektowana ustawa ma umożliwić rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku z jednoczesnym urodzeniem się większej liczby dzieci.

Przepisy nowelizujące kodeks pracy zakładają, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego matka będzie mogła skorzystać z tzw. urlopu rodzicielskiego – w wymiarze do 26 tygodni. Urlop nie będzie obowiązkowy – nie trzeba będzie z niego korzystać i będzie można swobodnie wrócić do pracy. W przypadku rezygnacji z tego urlopu trzeba będzie zawiadomić o tym pracodawcę – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

Read more »

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!