Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Mother and baby in home office with laptopPo tym jak Matki I kwartału uzyskały  od premiera Tuska zapewnienie, że roczny urlop rodzicielski obejmie rodziców wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw trafił wreszcie do Sejmu. 

Jest to druk 1310.

Projektowana ustawa ma umożliwić rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku z jednoczesnym urodzeniem się większej liczby dzieci.

Urlop rodzicielski

Przepisy nowelizujące kodeks pracy zakładają, że po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego matka będzie mogła skorzystać z tzw. urlopu rodzicielskiego – w wymiarze do 26 tygodni. Urlop nie będzie obowiązkowy – nie trzeba będzie z niego korzystać i będzie można swobodnie wrócić do pracy. W przypadku rezygnacji z tego urlopu trzeba będzie zawiadomić o tym pracodawcę – w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy.

Jeżeli z urlopu zrezygnuje matka – będzie mógł na niego pójść ojciec-pracownik, uprzednio zawiadamiając o tym pracodawcę (na minimum 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego). Urlopem  tym rodzice będą też mogli się dzielić.

Urlop będzie można brać w częściach (maksymalnie 3), z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Kolejna nowość to zapis, że z urlopu rodzicielskiego będą mogli korzystać łącznie oboje rodzice. W takim przypadku wymiar urlopu każdego z rodziców będzie się sumować i łącznie nie będzie mógł przekroczyć 26 tygodni.

Istotną zmianą ma być też możliwość szybszego przejścia na urlop macierzyński. Okres ten ma zostać wydłużony z 2 tygodni (obecnie) aż do maksymalnie 6 tygodni przed planowaną datą porodu.

Wydłużeni ma ulec również dodatkowy urlop macierzyński:

  • do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka
  • do 8 tygodni – w przypadku urodzenia większej liczby dzieci.

Takie same prawa nabędą rodzice adoptujący dziecko.

 Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego ma wynosić 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego ma wynosić 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Planuje się, że ustawa ma wejść w życie 17 czerwca 2013 roku, co oznacza, że z urlopu rodzicielskiego będą też mogli skorzystać matki i ojcowie dzieci urodzonych w I kwartale tego roku.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent!

Włącz się do dyskusji

a jak się to ma do zasiłku w przypadku działalności gospodarczej? czy w dalszym ciągu można założyć firmę będąc w ciąży i liczyć na otrzymanie zasiłku macierzyńskiego? czy te przepisy uległy zmianie?

Firmę może założyć każdy, kto nie ma sądowego zakazu prowadzenia działalności. Aby otrzymać zasiłek konieczne jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego.

Witam, mam pytanie dotyczące urlopu macierzyńskiego rozpoczętego podczas urlopu wychowawczego. Do tej pory był on krótszy od przysługującego o 2 tygodnie – czy zmiany, które mają obowiązywać od czerwca zmieniają coś w tej kwestii?

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279