W dzisiejszym internetowym wydaniu Gazety Prawnej znalazłam  artykuł o planowanych zmianach w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Autorka tekstu pisze, że projekt ustawy (dotychczas znane były jedynie założenia do ustawy przygotowane wiosną tego roku) został przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji. W założeniu nowe przepisy mają obowiązywać z dniem 1.01.2015 r.

 Zaciekawiona ruszyłam na poszukiwania tekstu nowelizacji. Niestety na stronie RCL takiego dokumentu… nie ma (albo ja nie umiem szukać i korzystać z wyszukiwarki).

Znalazłam tylko znane mi od dawna założenia do projektu zmiany ustawy.

Zatem: albo pomyliła się autorka i napisała o projekcie ustawy zamiast założeniach do projektu ustawy,

albo RCL jeszcze projektu nie opublikował….

Gdyby ktoś jednak w najbliższym czasie znalazł projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa proszę dać mi znać.

 

We wczorajszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł  (skan artykułu zamieszczam poniżej) dotyczący stworzenia w firmie miejsca pracy dla dziennego opiekuna, który zajmie się dziećmi pracowników.

Omawiam tam resortowy program Maluch oraz kwestię dofinansowania do opieki nad dziećmi w przypadku, gdy pracę otrzymuje osoba dotychczas bezrobotna.

W tekście niestety wkradł się „skrót myślowy” – z dotacji na stworzenie miejsca pracy dziennego opiekuna nie można finansować jego pensji. Można to zrobić z dotacji na funkcjonowanie.

Read more »

Ponieważ dostaję coraz więcej zapytań odnośnie kolejnego terminu szkolenia „żłobkowego” postanowiłam je przygotować 🙂

 

Zapraszam  zatem na kameralne  szkolenie – do Warszawy.

 

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych oraz prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych utworzeniem  żłobków i klubów dziecięcych

 

Zapraszam także właścicieli placówek, które zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 będą musiały zostać przekształcone w żłobek lub klub dziecięcy.

Do wyboru są dwa terminy:

 

1. Szkolenie odbędzie się 11.12.2013 r. (środa) w godzinach 10.30 – 15.15 w Warszawie, ul. Barska 5/42

2.Szkolenie odbędzie się 10.01.2014 r. (piątek) w godzinach 10.30 – 15.15 w Warszawie, ul. Barska 5/42

 

Liczba miejsc ograniczona – max. 6  miejsc  na każdym szkoleniu– liczy się kolejność wpłat.

Read more »

W połowie października wraz z dr. Krystyną Kamińską byłam gościem Ewy Podolskiej w audycji radia TOK FM.

Rozmawiałyśmy o dziennych opiekunach – nowej formie opieki nad dziećmi do lat 3.

Całość audycji dostępna do odsłuchania TUTAJ.

Zapraszam.

 Chodzi oczywiście o żłobki publiczne, w których opłaty ustalane są uchwałą rady gminy.

Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do takiego wniosku w orzeczeniu z 23 sierpnia 2013 r. (I OSK 896/13)
Zmiana linii orzeczniczej spowoduje obecnie zamieszanie, mamy bowiem teraz sprzeczne ze sobą orzeczenia NSA w sprawie ustalania opłat za
pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy.
Skład orzekający w niniejszym wyroku wyraźnie podkreślił, że nie podziela poglądu innego składu sędziowskiego wyrażonego w znanym
orzeczeniu z dnia 19.12.2012 r. ( I OSK 1669/12) i jego zdaniem opłata za pobyt dziecka w żłobku, którą ustala rada gminy może mieć postać
opłaty zryczałtowanej.
Nie oznacza to jednak, że w przypadku zaskarżenia uchwały rady gminy skonstruowanej zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) sędziowie tego sądu jej nieważność. Mogą bowiem podzielać wcześniejszy pogląd NSA.
W praktyce więc może się tak zdarzyć, że opłaty za pobyt maluchów w żłobkach będą ustalane na zasadzie ekwiwalentności albo jako oplaty
zryczałtowane.

Więcej o wyroku.

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!