Miniony tydzień był bardzo pracowity, ale i bardzo owocny.

Udało się zakończyć dwie sprawy przeciwko ZUS w Sądach Okręgowych (Łódź, Toruń). Obie wygrane, w obu chodziło o podleganie ubezpieczeniom społecznym, choć obie były diametralnie różne.

W pierwszej ZUS zakwestionował fakt prowadzenia działalności gospodarczej. W drugiej umowę o pracę.

Jestem zadowolona zwłaszcza z tej drugiej sprawy, bowiem Sąd przychylił się do mojego wniosku i przyznał wnioskodawcom koszty zastępstwa w stawkach maksymalnych, zamiast żenujących 60 zł.

Miejmy nadzieję, że ZUS się zniechęci  i się nie odwoła…

Trzecią sprawą była sprawa karna związana z poważnym okołoporodowym błędem medycznym.

Finiszuje Maluch 2014, więc liczymy i wypełniamy tabelki.

Co jeszcze?

Dostałam apelację w sprawie królików.

A poza tym szukamy miejsca na najlepszy żłobek integracyjny  i przedszkole w Warszawie :-). O tym powstanie niebawem osobny wpis.

Pamiętacie Państwo mój styczniowy wpis Nowa specjalizacja?

Otóż to nie koniec sprawy o … zwrot królików.

Pani powódka (już bez swojego pełnomocnika) wniosła apelację od wyroku Sądu Rejonowego do sądu II instancji, zarzucając sądowi m. in. fakt, że jej nie przesłuchał (powódka się na rozprawę nie stawiła, będąc prawidłowo zawiadomiona).

Apelację odebrałam w tym tygodniu.

Standardowo oczywiście postawiono zarzut z art. 233 kpc dotyczący  naruszenia zasady swobodnej oceny dowodów przez Sąd.

Sądziłyśmy, że Pani powódka odpuści. Myliłyśmy się niestety…

No cóż, Sąd Okręgowy będzie się zajmował sprawą zwrotu królików. Wartość przedmiotu zaskarżenia? 151 zł!

 

Playing kids Wszystkim zainteresowanym startem po dotację w resortowym konkursie Maluch 2014 przypominam, że wnioski można składać jeszcze tylko przez 8 dni – do 2 kwietnia 2014 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli nie wiesz czy możesz ubiegać się o dotację zajrzyj na stronę żłobkową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie niedawno zamieszono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego konkursu.

Chcesz startować w Maluchu 2014, ale nie wiesz jak to zrobić, jakie dokumenty wypełnić, albo jak obliczyć kwotę dotacji?

 Napisz, postaramy Ci się pomóc 🙂

Niedawno na blogu pojawił się taki komentarz Czytelniczki:

A czy takie programy mają jakieś przełożenie na zwykłego śmiertelnika?

W sensie mam lobbować w żłobku żeby szanownie spróbowali ubiegać się o dotację czy lepiej odpuścić?

Komentarz dotyczył ministerialnego konkursu Maluch 2014.

Cóż mogę poradzić – oczywiście, należy pytać prowadzących żłobek czy klub malucha czy startują w najnowszej edycji konkursu.

Dlaczego to jest takie ważne dla rodziców dzieci do lat 3?

Teoretycznie Maluch 2014 r. nie rozdaje pieniędzy rodzicom, a właścicielom placówek.

Ale…

kwoty, które właściciel żłobka, klubu dziecięcego czy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna uzyska, muszą pomniejszać opłatę rodziców za pobyt dziecka w placówce!

Co to oznacza w praktyce.

Załóżmy, że za pobyt swojego dziecka w żłobku niepublicznym płacisz 950 zł miesięcznie (wraz z wyżywieniem).

Maksymalna dotacja z Malucha 2014 to 300 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Oznacza to, że właściciel placówki, który dostanie dotację będzie musiał obniżyć ponoszoną przez Ciebie opłatę, o kwotę którą otrzyma. Maksymalnie o 300 zł. Zatem miesięcznie będziesz płacić np. nie 950 zł a 650 zł!

W tegorocznym Maluchu można starać się o dofinansowanie za cały 2014 rok (pod warunkiem, że placówka ma wpis do rejestru cały rok).

Jeżeli zatem żłobek/klub będzie miał dofinansowanie na cały rok to dostaniesz zwrot za „nadpłacone miesiące” lub będziesz płacił mniejsze czesne.

Podsumowując – tak, warto namawiać właścicieli do startu w Maluchu – placówka mająca niższe czesne jest bardziej konkurencyjna 🙂

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 5 marca 2014 r. ogłosiło kolejną edycję programu MALUCH. Po raz kolejny (to chyba taka coroczna tradycja Pana Ministra) wprowadzono zmiany do programu.

Co więc zmieniło się w tegorocznej edycji MALUCHA?

1. przede wszystkim program w tym roku ma jedną edycję podzieloną na 3 moduły. Wnioski mogą składać gminy oraz podmioty niegminne.

2. podmioty prywatne mogą starać się o dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. krótki termin składania wniosków – dla podmiotów prywatnych tylko do 2 kwietnia 2014 r. W tym roku wersję elektroniczną oferty wysyłamy tylko do Urzędu Wojewódzkiego (wcześniej również do Ministerstwa).

4. Dokumenty. Jeżeli myślałeś, że wszystkie dokumenty potrzebne do przygotowania oferty w konkursie znajdziesz na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jesteś w błędzie. Sporo dokumentów będzie trzeba szukać na stronach Urzędów Wojewódzkich.

Read more »

48118_452319011507599_1008764798_n18 marca (we wtorek) będę w Łodzi na rozprawie w jednym z  sądów.

Jeżeli ktoś chciałby się umówić na spotkanie związane z poradą prawną, konsultację związaną z Maluchem 2014, (dla zainteresowanych dotacją do żłobka lub klubu dziecięcego) lub spotkanie biznesowe zapraszam do kontaktu (możesz skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej).

Mam czas od godz. 12.00. Miejsce spotkania – LaVende w Manufakturze.

 

Zdjęcie pochodzi z profilu fb restauracji.

Właśnie został ogłoszony kolejny resortowy program MALUCH 2014, w którym właściciele żłobków i klubów dziecięcych mogą uzyskać dofinansowanie do kosztów działalności placówki. O dotację mogą się również ubiegać podmioty zatrudniające dziennych opiekunów.

W tym roku po raz kolejny zmienił się termin konkursu oraz zasady przyznawania dotacji.

Dlaczego warto starać się o dotację w konkursie MALUCH 2014?

  1. Dotacja otrzymana w konkursie obniża czesne płacone przez rodziców, przez co placówka z takim dofinansowaniem jest atrakcyjniejsza na lokalnym rynku żłobków i klubów dziecięcych 🙂
  2. Co więcej otrzymanie dotacji w MALUCHU 2014 pozwala również o staranie się o dofinansowanie z innych miejsc – np. pobieranie dotacji gminnej (tam, gdzie gminy dofinansowują placówki opieki nad dziećmi do lat 3).

Jeżeli chciałbyś starać się o dotację dla swojej placówki, a nie wiesz jak to zrobić – zapisz się na specjalny warsztat (14.03 w Warszawie):

WARSZTAT – MALUCH 2014

lub skontaktuj się za pomocą poniższego formularza:

UWAGA!

O dotację mogą ubiegać się wyłącznie placówki wpisane do rejestru gminnego. Jeżeli Twój żłobek lub klub nie ma jeszcze wpisu – zostało na to niewiele czasu. Jeżeli nie wiesz jak wpisać placówkę do rejestru przeczytaj Ostatni dzwonek na wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru gminnego!


 W Sejmie posłowie pracują nad zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rząd chce zaktywizować grupę bezrobotnych 50+. Wiele z tych osób posiada wysoki poziom kompetencji, które nie są wykorzystywane. Dyskwalifikuje je w oczach przedsiębiorców… ich wiek.

Zgodnie z propozycjami starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Read more »

Potrzebujesz porady? Zadzwoń!