foto 1Dzisiaj wpis także osobisty.

To o czym napiszę poniżej jest ważne dla wielu przedsiębiorców, a zwłaszcza przedsiębiorczyń. A dotyczy mnie osobiście, bo przyłożyłam do tej ustawy swoją cegiełkę.

Udało się!!!!

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw podpisana w poniedziałek przez Prezydenta dzisiaj została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znaczy się – obowiązuje i zmienia przynajmniej częściowo  ustawę z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

A co ta ustawa zmienia?

    • przede wszystkim chroni „młode przedsiębiorczynie” przed zasiłkiem macierzyńskim w kwocie 17,77 zł;
    • od stycznia gwarantuje im wyrównanie do 1000 zł oraz
    • zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej podczas pobierania tego zasiłku;
    • przesuwa o dwa miesiące wejście w życie zapisów dotyczących  nowego sposobu naliczania zasiłków osobom dobrowolnie opłacającym składkę chorobową
  • w ustawie z 15 maja 2015 r. uchyla art. 22 uchyla się ust. 2 i 3;

 Mnie z tą ustawą kojarzyć będzie się kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że niewielu, za niewiele (bez środków) zrobiło bardzo dużo dla wielu. Że oddolne inicjatywy mają sens i że warto być zaangażowanym społecznie 🙂

A tym wszystkim „działaczkom i działaczom” 😉, którzy się napracowali na ten efekt opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw polecam:

foto

Chcesz otworzyć przedszkole na Mazowszu? A może chcesz powiększyć swoją placówkę lub poszerzyć jej ofertę edukacyjną?

Może Twoje przedszkole wymaga dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych maluchów? Chciałbyś aby Twój personel doskonalił swoje umiejętności zawodowe?

Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś tak, to masz jeszcze szansę na pozyskanie dofinansowania unijnego, na cel, który Cię interesuje.

Do 29 października 2015 r. trwa nabór wniosków w konkursie w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Minimalna wartość projektu to 100.000,00 PLN
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%.
Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 20%.
Potrzebujesz porady? Zadzwoń!