ZUS zapłaci odsetki od świadczenia przyznanego wyrokiem sądu

Czy ZUS zapłaci odsetki? ZUS odmówił ci przyznania i wypłaty zasiłku, renty, emerytury, albo wypłacił świadczenie w zaniżonej kwocie, więc złożyłeś odwołanie od decyzji do sądu powszechnego. Batalia trwała rok, dwa (gdy ZUS złoży apelację, to na rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny czeka się nawet do 12 miesięcy), wygrałeś. W końcu otrzymujesz zaległe pieniądze. Zwłoka w wypłacie świadczenia ZUS przelewa tylko tyle, ile był winien, bez odsetek za zwłokę. I tu … Czytaj dalej ZUS zapłaci odsetki od świadczenia przyznanego wyrokiem sądu