ZUS zapłaci odsetki od świadczenia przyznanego wyrokiem sądu

ZUS odmówił ci przyznania i wypłaty zasiłku, renty, emerytury, albo wypłacił świadczenie w zaniżonej kwocie więc złożyłeś odwołanie od decyzji do sądu powszechnego. Batalia trwała rok, dwa (gdy ZUS złoży apelację, to na rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny czeka się nawet do 12 miesięcy), wygrałeś. W końcu otrzymujesz zaległe pieniądze. Zwłoka w wypłacie świadczenia ZUS przelewa tylko tyle, ile był winien, bez odsetek za zwłokę. I tu bardzo często moi klienci pytają – czy ZUS ma prawo wypłacić zaległe świadczenia … Czytaj dalej ZUS zapłaci odsetki od świadczenia przyznanego wyrokiem sądu