Rejestr umów o dzieło od 1.01.2021

W mediach gruchnęła wiadomość, że ma powstać rejestr umów o dzieło, prowadzony przez ZUS. Tyle, że to żadna nowa wiadomość, a sam fakt tego, że rejestr umów o dzieło ma powstać jest znany od końca marca tego roku. Obowiązek informacyjny odnośnie zawieranych umów o dzieło wprowadzono ustawą z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych … Czytaj dalej Rejestr umów o dzieło od 1.01.2021