Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dzisiaj przybliżę temat, o którym mało kto wie. Wpis będzie o jednym z uprawnień, które ma ZUS. Chodzi o uchylenie wydanej decyzji na skutek odwołania wniesionego przez stronę.

Uchylenie decyzji przez ZUS na skutek odwołania

Kiedy otrzymujemy decyzję, która jest dla nas „negatywna”, czyli krótko mówiąc nas niesatysfakcjonuje z jakiegoś powodu, mamy prawo od niej się odwołać do sądu, za pośrednictwem ZUS, w terminie miesiąca od daty odbioru decyzji. W odwołaniu wnosimy o zmianę decyzji (i podajemy w jaki sposób sąd ma decyzję ZUS zmienić), nie wnosimy o jej uchylenie.

Odwołanie trafia wpierw do Organu, który jeżeli uzna nasze odwołanie za słuszne – może:

  1. zmienić wydaną decyzję
  2. uchylić ją i umorzyć postępowanie, i czasami…
  3. wydać inną decyzję

Natomiast jeżeli ZUS nie podziela argumentów odwołania przygotowuje odpowiedź na odwołanie i przekazuje sprawę do rozpoznania przez sąd. Niektóre oddziały ZUS mają miły zwyczaj, że o przekazaniu sprawy do sądu informują stronę, większość jednak tego nie robi. O nieuwzględnieniu naszego odwołania dowiadujemy się wtedy z sądu.

Najczęściej sprawy trafiają do sądu.

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco!

Zdarza się jednak, że ZUS zmienia decyzję (np. uznaje zarzut przedawnienia części roszczenia w związku z decyzją o zwrocie świadczenia), a nawet ją uchyla i umarza prowadzone postępowanie.

Nie są to przypadki częste, ale pokazują, że uchylenie lub zmiana decyzji przez ZUS na skutek odwołania jest jak najbardziej możliwa.

Przekonanie ZUS do swoich racji należy uznać za duży sukces, tym bardziej, że większość spraw trafia do sądu.

Uchylenie decyzji przez ZUS – przepisy

6. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu

art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Taki przykład decyzji uchylonej na skutek wniesionego odwołania jest zamieszczony poniżej:

Potęga dobrze przygotowanego odwołania

Rozmawiając z Klientami często słyszę, że byli przekonani, że postępowanie wyjaśniające przez ZUS, to tylko taki formalizm. Że wystarczy odpowiedzieć na odczepnego na kilka pytań, załączyć dokumenty… i koniec.

A potem otrzymują z ZUS decyzję… i szukają pomocy specjalisty od ubezpieczeń społecznych.

Dobrze przygotowane odwołanie (odpowiednio postawione zarzuty oraz przedstawione dowody) może skłonić ZUS do zmiany decyzji, albo jej uchylenia i umorzenia postępowania. Efekt uzyskujemy niemal od razu. Oszczędzamy czas (postępowania mogą trwać nawet kilka lat) i unikamy stresu związanego ze sprawą sądową.

Jeżeli ZUS skieruje sprawę do sądu dobre odwołanie usprawni pracę sądu.

Może także przyczynić się do szybszego zakończenia sprawy. Tak będzie, gdy już na etapie odwołania powołacie wszystkie fakty i dowody istotne w waszej sprawie.

W ten sposób sąd będzie mógł już na pierwszą rozprawę wezwać świadków i będzie dysponował odpowiednimi dokumentami.

Odwołanie można przygotować samodzielnie, lub zlecić jego przygotowanie prawnikowi, najlepiej specjalizującego się w sprawach przeciwko ZUS.

Jeżeli chcesz przygotować swoje odwołanie samodzielnie, to nie korzystaj z różnych wzorów z niesprawdzonych źródeł w intenecie. Lepiej zainwestować w poradę prawną, z której dowiemy się jak napisać odwołanie i co w nim zawrzeć.

Pamiętaj – pisząc odwołanie nie kieruj się emocjami. Dokładnie jednak napisz, dlaczego uważasz, że decyzja powinna zostać zmieniona, tak żeby sąd wiedział, o co Ci chodzi.

A jeżeli decyzja od której się odwołujesz dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia to polecam Ci przygotowany przeze mnie specjalny pakiet – edytowalny wzór do wypełnienia + instrukcję oraz poradę prawną. Korzystając ze wzoru samodzielnie przygotujesz stosowne odwołanie. Dodatkowo będzisz mieć moje wsparcie korzystając z porady.

Porada-prawna-wzór-instrukcja
PAKIET – Odwołanie od decyzji ZUS [Wzór oraz instrukcja] oraz porada prawna
Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279