Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku – nowe świadczenie

Mało kto wie, że ustawa ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym (teraz będzie pracował nad nią Senat) wprowadza też w życie dodatkowe świadczenie. Chodzi o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, które uczęszcza do żłobka do klubu dziecięcego albo jest objęte opieką która jest sprawowana przez dziennego opiekuna, przy czym na dziecko nie może być przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Zatem najczęściej będziemy mieć do czynienia z dofinansowaniem pobytu pierwszego dziecka, ewentualnie z dofinansowaniem także na kolejne dziecko jeżeli trafi do żłobka w zanim ukończy pierwszy rok życia (do placówek opieki przyjmowane są dzieci po ukończeniu 20 tyg. życia). W momencie, gdy kolejny malec ukończy rok, to będzie na niego przysługiwał już rodzinny kapitał opiekuńczy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość tego dofinansowania wynosi maksymalnie 400 zł i ma obniżać opłatę za pobyt dziecka, czyli czesne płacone przez rodziców. Jeżeli opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiłaby na przykład 350 zł (co jest raczej mało prawdopodobne) to to dofinansowanie będzie nie wyższe niż te 350 zł.

Rodzice będą też zobowiązali opłacać koszty wyżywienia.

O dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie musiał wystąpić z wnioskiem do ZUS rodzic.

Dofinansowania nie otrzymają rodzice bezpośrednio. Otrzyma je podmiot prowadzący żłobek klub dziecięcy lub też zatrudniający dziennego opiekuna – na rachunek bankowy. Środki mają być wypłacane w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Obsługą ma zająć się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej i będą one składane za pomocą profilu informacyjnego (najprawdopodobniej przez PUE ZUS) albo też przez system teleinformatyczny banków lub też system teleinformatyczny utworzony przez ministra do spraw rodziny.

Przyznanie dofinansowania nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a wyłącznie poinformowania o przyznaniu dofinansowania. Natomiast odmowa przyznania dofinansowania wymaga wydania decyzji.

ZUS będzie zobowiązany do wydania decyzji jeżeli odmówi prawa do świadczenia, uchyli lub zmieni prawo do świadczenia.

Zapisz się na temidowy newsletter!

Bądź na bieżąco z informacjami i odbierz prezent!

Cała korespondencja ma odbywać się elektronicznie. Decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu zakład ubezpieczeń społecznych będzie doręczał na adres poczty elektronicznej (która jest wskazana albo w rejestrze (czyli w CEIDG lub KRS) albo też w wykazie podmiotów prowadzących żłobek klub dziecięcy czy zatrudniających dziennego opiekuna.

Co ciekawe ewentualne postępowanie wyjaśniające także będzie prowadzone w formie elektronicznej.

Kiedy będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna będzie przysługiwało od pierwszego dnia rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Wniosek rodzice będą mogli składać w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczanie przez dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub też objęcia opieką przez dziennego opiekuna. Złożenie wniosku później sprawi, że pieniądze będą wypłacane dopiero od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do dofinansowania.

Przepisy mają wejść w życie z datą 1.04.2022 r.

W mojej opinii to bardzo dobre rozwiązanie, bo w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 brakowało takich zapisów. Do tej pory ciężar dofinansowania na swoich barkach dźwigały samorządy – była to jednak ich dobrowolna inicjatywa (np. warszawski bon żłobkowy).

Co więcej przepisy nie wykluczają łączenia tego dofinansowania z innymi – np. w ramach programów unijnych, samorządowymi, czy przyznanymi w ramach programu Maluch + (chodzi o dofinansowanie, które pomniejsza czesne).

Wydaje się, że dzięki takiemu wsparciu prowadzenie placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie jeszcze atrakcyjniejsze. Zwłaszcza, gdy placówkę otworzy się przy wsparciu uzyskanym z Malucha +, który miejmy nadzieję zostanie ogłoszony już niebawem.

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279