Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Dziś właściwie wpis trochę na ostatnią chwilę, bo przedsiębiorcy, którzy spełniają wymagania tzw. małego ZUS-u Plus mają czas na zgłoszenie tylko do 31 stycznia 2024 r., jeżeli chcą płacić obniżone składki na ZUS w tym roku.

Poniżej zamieszczam odnośniki do moich wpisów poradnikowych na ten temat:

Poradnik cz. I

Poradnik cz.II

Poradnik cz.III

Interwencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców na swojej stronie pisze o problemie jaki napotykają przedsiębiorcy, którzy do końca 2021 r. korzystali z tej ulgi. Podobno ZUS odmawia im prawa do ponownej rejestracji do Małego ZUS-u Plus w 2024 r.

W czym problem?

W interpretacji tego przepisu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:


11. Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do osób, które lub do których:

6) ustalały podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

O co chodzi w tym przepisie?

Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorca w każdych 5 latach prowadzenia działalności (60 miesięcy) ma prawo (przy spełnieniu wszystkich innych warunków) do skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus przez 3 lata (36 miesięcy).

Pierwszy 5 – letni interwał obowiązywania przepisów to lata 2019-2023 (2019,2020, 2021, 2022, 2023).

Jeżeli zatem przedsiębiorca korzystał z tej ulgi w latach 2019-2021 (3 lata), to przez kolejne dwa lata płacił minimum podstawowe składki ZUS.

Ma jednak prawo w tym roku ponownie skorzystać z preferencji (otwiera się w takim przypadku kolejny 5-letni okres).

I podobno ZUS odmawia tego prawa takim przedsiębiorcom.

Nie znam argumentacji ZUS, ale jeżeli tak rzeczywiście jest to przedsiębiorca będzie mógł zaskarżyć decyzję ZUS ustalającą mu z urzędu inną podstawę wymiaru.

Włącz się do dyskusji

Dobry i ciekawy wpis. Naprawdę dobrze napisane. Wielu autorom wydaje się, że mają odpowiednią wiedzę na poruszany przez siebie temat, ale tak nie jest. Stąd też moje miłe zaskoczenie. Czuję, że powinienem wyrazić uznanie za Twój trud. Będę rekomendował to miejsce i częściej odwiedzał, żeby zobaczyć nowe posty.

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279