Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Roszczenia zwrotne w przypadku rodziców

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roszczenie zwrotne przysługuje osobie, która dostarczała innej osobie środki utrzymania lub wychowania oraz:

  • nie jest do tego zobowiązana,
  • jest zobowiązana, lecz w dalszej kolejności,
  • jest zobowiązana w tej samej kolejności

Co to oznacza dla rodziców?

Wszyscy wiemy, że obowiązek alimentacyjny względem własnych dzieci obciąża każdego z rodziców.

W przypadku, gdy tylko jeden z rodziców zaspokaja potrzeby dziecka, a drugi rodzic uchyla się od swojego obowiązku alimentacyjnego, wówczas rodzicowi świadczącemu środki utrzymania oraz wychowania przysługuje tzw. regres (roszczenie zwrotne) wobec rodzica, który obowiązku alimentacyjnego nie wypełnia.

Roszczenia zwrotne – wysokość

Ten z rodziców, który wypełnia swój obowiązek względem dziecka w zakresie przekraczającym obowiązek ustawowy,  może dochodzić roszczenia w wysokości wyrażonej nadwyżką świadczenia spełnionego ponad własne możliwości zarobkowe oraz majątkowe.

Małżonkowi, który wyłącznie łożył na utrzymanie wspólnego dziecka, przysługuje prawo domagania się od współmałżonka zwrotu odpowiedniej części poniesionych na ten cel kosztów (art. 140 par. 1 KRO) niezależne od tego, z jakich źródeł czerpał on środki na zaspokojenie potrzeb dziecka.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 lutego 1978 r. III CZP4/78

To z rodziców, które świadczyło alimenty na rzecz dziecka w zakresie przekraczającym jego obowiązek, nie traci roszczenia z art. 140 § 1 kro względem drugiego rodzica – tylko z tej przyczyny, że mogło we właściwym czasie bez nadmiernych trudności uzyskać dla dziecka od drugiego z rodziców świadczenia alimentacyjne.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 marca 1975 r. III CZP 36/75

Podsumowując – rodzicowi, który wyłącznie łożył na wychowanie i utrzymanie  wspólnego dziecka przysługuje wobec drugiego rodzica roszczenie o zwrot odpowiedniej części poniesionych  w tym celu wydatków.

Włącz się do dyskusji

pytanie myślę, że ogólne… czy wymienione przepisy tyczą się również sytuacji kiedy matka utrzymywała dziecko przez pierwsze 3 miesiące, następnie zamieszkała u ojca dziecka, który nie dokładał się do zakupionych drogich leków ani innych potrzeb dziecka, gdyż inwestował w swoje mieszkanie. Po kilku miesiącach musiałam wyprowadzić się z dzieckiem, gdyż konkubent mnie wyrzucał. Dodam że również inwestowałam w sprzęty i akcesoria w mieszkaniu, które nie są mi zwrócone. Ojciec dziecka przez cały okres życia dziecka nie partycypował w równy sposób w utrzymaniu. Czy mogę sobie rościć prawa do zwrotu regresowego na podstawie faktur i paragonów z ubiegłego roku?

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279