Temida jest kobietą Temida jest kobietą

Niania

Kilka dni temu, a dokładnie 14 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
.

Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do wymogów nałożonych przez ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. Od 1 października rodzice będą mogli zatrudniać nianie na podstawie tzw. umowy uaktywniającej (więcej o tej umowie przeczytasz  na moim blogu – tutaj).

Rozporządzenie wprowadza nowe kody zgłoszenia niań do ubezpieczeń społecznych:

04 30 –  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

04 31 –  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Zatem niania już niebawem będzie mogła być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych. 

Zapisz się na temidowy newsletter

Odbierz prezent i bądź na bieżąco

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279