Temida Jest Kobietą Temida jest kobietą

Kilka dni temu, a dokładnie 14 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
.

Zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do wymogów nałożonych przez ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3. Od 1 października rodzice będą mogli zatrudniać nianie na podstawie tzw. umowy uaktywniającej (więcej o tej umowie przeczytasz  na moim blogu – tutaj).

Rozporządzenie wprowadza nowe kody zgłoszenia niań do ubezpieczeń społecznych:

04 30 –  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

04 31 –  osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Włącz się do dyskusji

Napisz do mnie kancelaria@przyborowska.eu Zadzwoń +48 600 375 279